Symbol
SCMI-01
SCMI-01 Moduł sterujący do jednostek ASGE-xx-(3)AIN WK Moduł sterujący SCMI-01 jest przeznaczony do sterowania inverterowymi jednostkami zewnętrznymi ASGE-xxAIN WK i ASGE-xxAIN-3 WK. Moduł może pracować w trybie sterowania ciśnieniem(temperatura parowania), w trybie regulacji temperatury w chłodzeniu lub grzaniu lub jako urządzenie podrzędne. W trybie urządzenia podrzędnego, moduł służy, jako konwerter między systemem sterowania a jednostką zewnętrzną. Moduł kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia 0-10 V dostarczanego z zewnętrznego systemu sterowania. Moduł znajduje się w obudowie umożliwiając jego zamontowanie na szynie DIN.
Kategoria: Akcesoria i narzędzia w instalacjach klimatyzacyjnych
Wyświetleń: 32