Symbol
TS-ZO-09X16/E25
Rura chłodnicza miedziana w otulinie 5/8” (15,88 mm) grubość ścianki 0,8mm kręgi po 25 mb ARMACELLTubolit Split/DuoSplit jest niezawodnym rozwiązaniem preziolowanych rur łączącym wewnętrzne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne typu SPLIT i MULTI SPLIT. Certyfikowana, bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1, preizolowana jest oryginalnym materiałem izolacyjnym Tubolit.Szybka i łatwa instalacja oszczędzająca czas i pieniądzeOchrona przed kondensacją i stratami energiiPrzystosowany dla gazów chłodniczych R-410A oraz R-407COdporny na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczneDANE TECHNICZNEPreizolowana rura miedziana do transportu gazu lub cieczy, łącząca dwie jednostki systemu typu split.nia wymagania mechaniczne,ma zredukowane tolerancje. Izolacja jest wysoko elastycznym materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie kauczuku syntetycznego (Armaflex®) oraz polietylenu (Tubolit®), pokryta białą poliolefinowo-kopolymerową folią ochronnąZakres Temperatur:Maksymalan temperatura czynnika + 95° C *Minimalna temperatura czynnika - 50° C*Przewodność cieplna λ EN ISO 8497w temperaturze 0°C-0,035 W/(m ∙ K)w temperaturze 40°C - 0,040 W/(m ∙ K)  Współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej μ EN 13469- > 5.000 (ważny jedynie dla nieuszkodzonej izolacjioraz osłony) Klasyfikacja ogniowa -Nierozprzestrzeniający ognia, PN-B-02873 DIN 4102-B2  
Kategoria: Rury i kształtki Rury i kształtki miedziane, calowe
Wyświetleń: 28