Symbol
H00-05000

Właściwości i wykonanie

5-stopniowy regulator transformatorowy z lamką sygnalizacyjną do manualnej zmiany prędkości obrotowej wentylatorówtrójfazowych sterowanych napięciowo. Wyposażony w zaciski do podłączenia termokontaktu TK silnika (bezpośrednia ochrona termiczna silnika).Załączenie regulatora odbywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnalizowane jest świeceniem lampki obok pokrętła. Pokrętło służy również do stopniowej nastawy prędkości obrotowej. Pozwala na wybór jednej z 5 pozycji (stopni). Każda pozycja odpowiada innej wartości napięcia wyjściowego na zaciskach U1 i U2. Stopień 1 odpowiada najniższej, a stopień 5 najwyższej prędkości obrotowej.Obwód TK-TK jest chroniony bezpiecznikiem 2A.Prąd maksymalny regulatora: 5,0 A.Masa urządzenia: 15,0 kg.

Obudowa

Blacha stalowa, w klasie szczelności IP54, pokryta białym tworzywem sztucznym.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Wejście TK-TK przeznaczone jest do podłączenia końcówek termokontaktu wbudowanego w uzwojenia silnika. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika termokontakt otwiera się powodującprzerwanie obwodu zasilania wentylatora przez regulator na wyjściach U1 i U2. Po usunięciu usterki powtórne włączeniemożliwe jest tylko poprzez kilkusekundowe ustawienie pokrętła regulatora w pozycji „0”.

Zanik zasilania

Po przywróceniu napięcia powtórne włączenie możliwe jest tylko poprzez kilkusekundowe ustawienie pokrętła regulatora w pozycji "0".
Kategoria: Automatyka - sterowanie i regulacja Układy regulacyjne i sterujące
Wyświetleń: 50