EAN
5906715940547
Symbol
17299134
Rozdzielacz 4 obwodowy z zaworami regulacyjnymi do siłowników Rozdzielacz systemu KAN-therm przeznaczony jest do regulacji instalacji ogrzewania podłogowego. Umożliwia sterowanie temperaturą w ogrzewanym pomieszczeniu przy pomocy termostatu pokojowego, poprzez zastosowanie siłowników elektrycznych montowanych na górnej belce rozdzielacza.Poszczególne pętle ogrzewania podłogowego przyłączane są do rozdzielacza za pomocą śrubunków do rur PE-RT, PE-Xc lub śrubunków i przyłączek do rur PE-RT/Al/PE-HD. Połączenia tego typu są samouszczelniające (nie należy stosować dodatkowych uszczelnień w postaci pakuł lub taśmy teflonowej. Rozdzielacz wyposażony jest w: na zasilaniu i powrocie - gwint wewnętrzny 1", belkę górną z wbudowanymi zaworami odcinającymi przystosowanymi do współpracy z siłownikami elektrycznymi (montaż siłowników na zaworach poprzez adapter M28x1,5mm - kolor czerwony), oraz wyjściami na poszczególne obwody - z gwintem zewnętrznym G1" (Eurokonus).Uwaga. Siłowniki elektryczne są elementami dodatkowymi. belkę dolną z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi (zawory wyrównują opory przepływu przez poszczególne wężownice), oraz wyjściami na poszczególne obwody - z gwintem zewnętrznym G1" (Eurokonus).
Kategoria: Akcesoria i narzędzia w instalacjach grzewczych
Wyświetleń: 75