Symbol
H90-03000

Właściwości i wykonanie

5-stopniowy, 2-nastawowy regulator do manualnej regulacji wentylatorów jednofazowych.Na pokrywie czołowej obudowy regulatora znajdują się dwa pokrętła. Na każdym z nich można wybrać jeden z 5 dostępnych biegów. Stopień 1 odpowiada najniższej, a stopień 5 najwyższej prędkości obrotowej. Do zacisków oznaczonych 1-2-3 podłącza sie bezpotencjałowy styk przełączający NO/NC, np. wyjście zegara albo czujniki typu "gazex", czujnik wilgotności, czujnik CO2 itp.Zamknięcie zacisków 1-2 regulatora powoduje załączenie biegu wybranego pokrętłem numer 1, a zamknięcie zacisków 1-3 załącza bieg wybrany pokrętłem numer 2.UWAGA:Nie wolno równocześnie zwierać zacisków 1-2 oraz 1-3, gdyż spowoduje to zwarcie wewnątrz regulatora, co doprowadzi do jego zniszczenia. Zaciski 1-2-3 są pod napięciem 230V AC.Załączenie regulatora odbywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnalizowane jest świeceniem lampki obok pokrętła.Tor prądowy regulatora nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Obwód sterowania (zaciski 1-2-3) jest chroniony przez bezpiecznik topikowy 2A. Spalenie bezpiecznika powoduje wyłączenie całego regulatora. Do regulatora można podłączyć równolegle więcej niż jeden wentylator. Maksymalny prąd pobierany z regulatora nie może być większy niż prąd maksymalny regulatora, tj. 3,0 A.Prąd maksymalny regulatora: 3,0 AZabezpieczenie prądowe (zwłoczne): 6 AMasa urządzenia: 4,5 kg.

Obudowa

Ciśnieniowy odlew aluminiowy z zewnętrzną powłoką z jasnoszarego tworzywa sztucznego, w klasie szczelności IP54.

Monitorowanie pracy silnika

Regulator nie posiada układu do zabezpieczenia termicznego silników.Każdy wentylator musi być zabezpieczony indywidualnie przez termokontakt TK połączony szeregowo z uzwojeniami silnika. Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika termokontakty otwierają się powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora. Po ostygnięciu uzwojenia silnika obwód zostaje znowu zamknięty i wentylator uruchamia się automatycznie. Szeregowe podłączenie termokontaktu z uzwojeniem silnika jest możliwe tylko w przypadku silników, których prąd znamionowy nie przekracza 6A.

Zanik zasilania

Po przywróceniu napięcia następuje automatyczne załączenie zasilania wentylatora.
Kategoria: Automatyka - sterowanie i regulacja Układy regulacyjne i sterujące
Wyświetleń: 43