Symbol
TH-1
Opis: Regulator temperatury do sterowania pracą elektrycznych rezystancyjnych urządzeń grzewczych (nagrzewnic, konwektorów, podłogowych mat o o grzejnych, etc.). Zakres regulacji temperatury od 7°C do 35°C (dokładność o ±0,2°C) ustawiany za pomocą pokrętła na obudowie. Dodatkowo na panelu przednim znajduje się wyłącznik on/off za pomocą którego regulator można wyłączyć gdy nie jest używany, np. w okresie letnim. Mała, kompaktowa obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS barwionego na kolor biały. Regulator jest przystosowany do montażu w standardowej ściennej puszce elektrycznej (montaż podtynkowy), w komplecie dostarczana jest dodatkowa zaślepka. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP21. Funkcje i sterowanie: TH-1 Termostat może kontrolować pracą nagrzewnicy w oparciu o wskazania wbudowanego czujnika pomieszczeniowego, sondy kanałowej/podłogowej (wersja AF). Możliwe jest ustawienie zakresu minimalnej i maksymalnej wartości temperatury za pomocą dwóch potencjometrów umieszczonych wewnątrz obudowy regulatora. Limit dotyczy temperatury odczytywanej z sondy umieszczonej o w kanale (podłodze). Zakres minimalnej wartości temperatury wynosi od 5°C do 25°C a maksymalnej od 15°C do 35°C, ze zmianą co 5°C. Regulatory temperatury serii TH pracują w cyklu piętnastominutowym. Zmierzona różnica temperatur z ostatnich piętnastu minut pozwala określić tempo wzrostu lub spadku temperatury w danym okresie czasu. Na tej podstawie układ elektroniczny regulatora decyduje jak długo w kolejnym cyklu (i czy w ogóle) mają pracować elementy grzewcze, aby zapewnić stałą temperaturę w pomieszczeniu lub w kanale zgodnie z uprzednio dokonaną nastawą. Zastosowanie cyklu piętnastominutowego, a nie np. minutowego, pozwala na wykorzystanie bezwładności cieplnej elementów grzejnych zwłaszcza w przypadku nagrzewnic większych mocy, a także znacznie rzadsze załączanie styczników używanych w regulacji nagrzewnic o mocach przekraczających dopuszczalne obciążenie pojedynczego termostatu, co wydatnie ogranicza awaryjność tych elementów instalacji. Maksymalna temperatura pracy: 35°C Zastosowanie: Regulacja pracy nagrzewnic kanałowych (jednofazowych do 3,4 kW - bezpośrednio, dwu, lub trójfazowych, oraz nagrzewnic jednofazowych o większych mocach - poprzez stycznik), elektrycznego ogrzewania podłogowego, listw grzewczych, konwektorów, etc. Możliwość sterowania wodnymi układami grzewczymi poprzez współpracę z siłownikiem zaworu wodnego.
Kategoria: Przepustnice powietrza Regulatory przepływu
Wyświetleń: 68