Symbol
H50-05000

Właściwości i wykonanie

5-stopniowy regulator transformatorowy z lamką sygnalizacyjną do manualnej zmiany prędkości obrotowej wentylatorówjednofazowych sterowanych napięciowo.Załączenie regulatora odbywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnalizowane jest świeceniem lampki (diody kontrolnej) obok pokrętła.UWAGA!Lampka sygnalizacyjna nie informuje o zakłóceniach w pracy urządzenia. Sygnalizuje jedynie, że regulator jest załączony.Pokrętło służy również do stopniowej nastawy prędkości obrotowej. Pozwala na wybór jednej z 5 dostępnych biegów (prędkości obrotowych wentylatora). Każda pozycja odpowiada innej wartości napięcia wyjściowego na zaciskach U1 i U2. Stopień 1 odpowiada najniższej, a stopień 5 najwyższej prędkości obrotowej.Regulator przystosowany jest do sterowania kilkoma silnikami/wentylatorami (sterowanie grupowe). Przy takim rozwiązaniu konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, aby suma wartości poszczególnych prądów nie przekroczyła wartości prądu maksymalnego regulatora.Prąd maksymalny regulatora: 5 AZabezpieczenie prądowe (zwłoczne): 10 AMasa urządzenia: 4,2 kg.

Obudowa

Trwałe, jasnoszare tworzywo sztuczne w klasie szczelności IP54.

Monitorowanie pracy silnika

Regulator nie posiada układu do zabezpieczenia termicznego silników.Każdy wentylator musi być zabezpieczony indywidualnie przez termokontakt TK połączony szeregowo z uzwojeniami silnika. Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika termokontakty otwierają się powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora. Po ostygnięciu uzwojenia silnika obwód zostaje znowu zamknięty i wentylator uruchamia się automatycznie. UWAGA!Szeregowe podłączenie termokontaktu z uzwojeniem silnika jest możliwe tylko w przypadku silników, których prąd znamionowy nie przekracza 5A. W przypadku wyższych wartości prądów nominalnych należy zastosować przekaźnik ochrony termicznej MSE.

Zanik zasilania

Po przywróceniu napięcia następuje automatyczny restart (załączenie zasilania wentylatora).
Kategoria: Automatyka - sterowanie i regulacja Sterowniki i siłowniki
Wyświetleń: 51