Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single wymiarach standardowych oraz powiększonych.
Nowości w ofercie systemu stalowych przewodów oddymiających typu PD wprowadzone w 2016 roku:

Najnowszy rodzaj przewodów oddymiających typu PD oferowany przez FRAPOL, to
trzecia generacja systemu, powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu
firmy oraz setkom zrealizowanych projektów. Najnowocześniejszy system
stalowych, prostokątnych przewodów oddymiających typu PD, obsługujący
jedną strefę pożarową, o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single znakowany znakiem CE to również odpowiedź na potrzeby rynku związane z
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa systemów oddymiających przy
równoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji. Zmiany dotyczą instalacji o
przekroju nie większym niż 1250 x 1000 [mm], przewody o przekroju
większym oferowane są niezmiennie na podstawie krajowego Certyfikatu
Zgodności.

Zastosowanie:
Systemy przewodów typu PD ( oraz każdy z jego elementów) posiada klasę odporności ogniowej 
 E600 120 (ho) S1500 single 
Jego funkcją jest odprowadzanie dymu oraz gorących gazów pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w tej samej strefie pożarowej przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i / lub dymoszczelności, do temperatury  600°C.
Przewody typu PD mogą być stosowane w strefach pożarowych, których strop ma odporność ogniową nie wyższą niż REI 120. Mogą służyć do budowy instalacji wentylacji oddymiającej lub instalacji wentylacji mieszanej, spełniającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę pożarową w której zostały zamontowane. Instalacje te, zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samodzielne instalacje lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą,  wielostrefową. Należy pamiętać o tym że przejście przez przegrodę ogniową traktowane jest jako element instalacji wielostrefowej. Przewody
typu PD mogą być montowane jedynie w instalacjach o orientacji poziomej.

Zakres stosowania przewodów typu PD obejmuje instalacje wentylacyjne o ciśnieniu roboczym wentylacji oddymiającej od -1500 [Pa] do +500 [Pa].  Mogą być one stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych jak i
wyciągowych.

Zadaniem nadrzędnym instalacji oddymiających jest zawsze usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej. Zastosowanie systemu przewodów typu PD musi być zgodne z wymaganiami wynikającymi z aktualnych przepisów prawa budowlanego.
Kategoria: Wentylacja pożarowa Systemy wentylacji pożarowej i oddymiającej
Wyświetleń: 116