Symbol
Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 1600x1600
Przepustnica wielopłaszczyznowa stosowana do regulacji natężenia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych prostokątnych, centralach klimatyzacyjnych, czerpniach powietrza. Do montażu w części nadciśnieniowej i podciśnieniowej instalacji wentylacyjnych z wyłączeniem powietrza zanieczyszczonego pyłami, a w szczególności pyłami włóknistymi.
Przeznaczona do pracy w temperaturze do 80°C. Przepustnica zbudowana jest z blachy ocynkowanej w formie kanału prostokątnego z zespołem przeciwbieżnych obrotowych kierownic z tłoczonych profili aluminiowych z możliwością blokady w dowolnym położeniu. Napęd na kierownice przekazywany jest za pośrednictwem zespołu kół zębatych wykonanych z polipropylenu PP. Wykończenie krawędzi czołowych obudowy stanowią profile stalowe ocynkowane P20 lub P30 wraz z odpowiednimi narożnikami. Standardowo przepustnica wyposażona jest w mechanizm regulacyjny ręczny.
Na zamówienie może być przystosowana do sterowania automatycznego za pomocą siłownika.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Wyświetleń: 39