Przeciwkołnierz FSV z uszczelką gumową stosowany jest do podłączenia
wentylatora VSV do systemu kanałów. Wykonany ze stali ocynkowanej.
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji wentylacyjnej
Wyświetleń: 14