Symbol
Przeciwkołnierz_FSV2
Przeciwkołnierz FSV z uszczelką gumową stosowany jest do podłączenia
wentylatora VSV do systemu kanałów. Wykonany ze stali ocynkowanej.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Wyświetleń: 55