Symbol
494
Samozasysająca pompa typu SKSb przeznaczona jest do pompowania czystej wody oraz cieczy nieagresywnych, wolnych od zanieczyszczeń. Przetłaczane ciecze winny odpowiadaćnastępującym warunkom: temperatura do 60oC, gęstość do 1,3 kg/dm3, lepkość do 10 mm2/s, Pompy stosowane są głównie w instalacjach wodociągowych domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstwach rolnych, działkach, ogrodach, zakładach przemysłowych, rzemieślniczych, itp.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 98