Symbol
AZAPMZ0261000639
Kratka podłużna z poprzeczkami ze stali nierdzewnejGatunek stali: 1.4301 Kratki podłużne można zastosować tylko z grzejnikami FMK Kratka maskująca wyposażona w listwę Z optycznie obramowuje grzejnik kanałowy w otaczającej go podłodze. Listwa Z przykrywa miejsce styku między wanną a podłogą, a także stanowi podstawę do ułożenia kratki maskującej. Stosuje się ją w przypadkach, kiedy wanna grzejnika jest głębiej posadowiona („utopiona”) w stosunku do poziomu podłogi, jak również w przypadku, kiedy grzejnik nie jest ułożony w poziomie w stosunku do otaczającej go podłogi oraz tam, gdzie występuje nierówna szczelina między wanną grzejnika kanałowego a otaczającą go podłogą. Listwa Z dostarczana jest w całości wraz z kratką maskującą. Zaleca się umocowanie listwy Z do podłogi za pomocą kitu silikonowego Dostępne długości: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3300, 3500 mm  Listwa Z oferowana jest jedynie w kolorze naturalne aluminium Listwy Z, L należy koniecznie zamawiać razem z kratką!Szerokość kratki bez listwy (PMO) jest inna niż dla kratki z listwą L (PML) a jeszcze inna niż dla kratki z listwą Z (PMZ) dla tej samej szerokości grzejnika! Dlatego kratka PMO nie pasuje do zestawu PML oraz PMZ, podobnie jak kratka z zestawu PML nie pasuje do zestawu PMZ !  Dla zastosowania listwy Z konieczne jest osadzenie wanny grzejnika 3-5 mm poniżej poziomu gotowej podłogi.Jeśli w wyniku błędnego montażu lub też w wyniku uszkodzenia mechanicznego dojdzie do zmiany kształtu wannygrzejnika, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ew. problemów, jakie powstać mogą w trakcie zakładanialistew ozdobnych czy kratek. 
Kategoria: Kotły i grzejniki Grzejniki, klimakonwektory
Wyświetleń: 35