Symbol
1620000200
Panel z przełącznikiem 6-położeniowym, przeznaczony do montażu naściennego w pomieszczeniu. Standardowo panel dostarczany jest z kablem UTP 4x2x0,5 zakończonym złączami RJ45 w standardzie B o długości 10 m. Panel AirS posiada podstawową funkcjonalność i może być stosowany wraz z pozostałymi panelami lub działać jako podstawowy panel sterowania centrali wentylacyjnej Air Pack.Funkcjonalność panelu AirS.Funkcjonalność panelu AirSTrzy nastawy intensywności wentylacji - przekręcenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzyRealizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku - przekręcenie pokrętła w pozycję AUTORealizacja trybu przewietrzania - przekręcenie pokrętła w pozycje przewietrzanieSygnalizacja zabrudzenia filtraSygnalizacją awariiSygnalizacja włączenia by-pass . W przypadku gdy panel AirS jest jedynym panelemsterowania podłączonym do sterownika centrali urządzenie może pracować w trybie manualnym z jedną z trzech intensywności wentylacji lub w trybie automatycznym realizując program wentylacji w cyklu tygodniowym. Ze względu na brak możliwości wprowadzanie zmian w konfiguracji sterownika oraz programie tygodniowym z poziomu panelu AirS program tygodniowy jest realizowany wg domyślnych nastaw fabrycznych lub nastaw zdefiniowanych przez instalatora podczas uruchamiania urządzenia. Nastawy harmonogramów tygodniowych mogą zostać w każdej chwili zmienione po podpięciu dowolnego panelu sterowania. Stosując panel AirS jako jedyny panel sterowania centrali wentylacyjnej nie są dostępne funkcje sterownika.  
Kategoria: Centrala Centrala klimatyzacyjna i wentylacyjno-klimatyzacyjna
Wyświetleń: 30