*Towar dostępny na indywidualne zamówienieZastosowanie Centrala wentylacyjna PA jest kompletnym urządzeniem zapewniającym filtrację, podgrzewanie i doprowadzenie czystego powietrza do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń.Możliwe są 2 warianty wykonania:1. Bez sterowania, z możliwością samodzielnego określenia i konfiguracji automatyki systemu.
2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki.KONSTRUKCJAObudowaObudowa centrali wykonana jest z płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.FiltrCentrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.NagrzewnicaDo podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy elektryczna nagrzewnica (modele PA…E), lub nagrzewnica wodna (modele PA…W). W zależności od wymaganej mocy stosuje się dwu, trzy lub czterorzędowe nagrzewnice wodne.WentylatorCentrale PA wyposażone są w wysokociśnieniowy, bezkadłubowy wentylator promieniowy z bezpośrednim napędem z zewnętrznym wirnikiem. Łopatki wirnika zagięte są do tyłu. Konstrukcja centrali zapewnia łatwy dostęp do serwisowania i wymiany wentylatora.MontażUrządzenie nawiewne montuje się na podłodze, podwiesza się do sufitu albo umieszcza się na ścianie za pomocą wsporników. Uchwyty centrali wyposażone są w podkładki antywibracyjne. Wszystkie podłączenia elektryczne realizuje się przez skrzynkę zaciskową, zamieszczoną w puszce połączeniowej. Urządzenie można montować w każdej pozycji, oprócz pionowej kiedy strumień powietrza jest skierowany w dół (nagrzewnica elektryczna nie powinna znajdować się pod wentylatorem). Konieczne jest zapewnienie dostępu dla obsługi serwisu i czyszczenia filtra.
Modele LCD- centrale z automatyką(na automatykę składa się:skrzynia sterownicza,presostat,czujnik temperatury kanałowy,wyłącznik serwisowy,panel sterujący z programatorem i czujnikiem temperatury pomieszczeniowym)   
 Sterowanie i automatykaMożliwe są 2 warianty wykonania:1. Bez sterowania, kiedy klient samodzielnie określa i dobiera (zestawia) konieczną automatykę systemu.
2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, która pozwala regulować wydajność wentylatora (3 prędkości), ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stan filtra (stopień zabrudzenia). Oprócz tego automatyka systemu zabezpiecza aktywną ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej (dla PA...E). Sterować urządzeniem można za pomocą panelu sterującego.Panel sterujący pozwala na korzystanie z następujących funkcji centrali:
- włączenie / wyłączenie centrali wentylacyjnej;
- ustawienie wydajności;
- ustawienie temperatury nawiewanego powietrza;
- odczyt temperatury otoczenia;
- odczyt ewentualnych komunikatów o błędach.Funkcje sterowania PA...E- włączenie / wyłączenie samego wentylatora;
- regulowanie wymaganej temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej;
- regulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości);
- praca urządzenia według dobowego lub tygodniowego programatora ;
- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia;
- kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat).Funkcje sterowania PA...W1. włączenie / wyłączenie samego wentylatora,
2. regulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości),
3. utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego, regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej,
4. zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (ochrona czujnika temperatury powietrza i czujnika temperatury na powrocie z nagrzewnicy),
5. sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, 
6. sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury),
7. sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia,
8. kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat),
9. sterowanie zewnętrzną przepustnicą,
10. zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż. (zatrzymanie systemu w momencie włączenia systemu przeciwpożarowego).Dodatkowe wyposażenieDo centrali nawiewnej można oddzielnie zamówić: przepustnicę z siłownikiem, kołnierze elastyczne, zawór trójdrogowy z siłownikiem i mieszaczem, chłodnicę kanałową, która jest montowana za centralą.
 
Kategoria: Centrala Centrala klimatyzacyjna i wentylacyjno-klimatyzacyjna
Wyświetleń: 24