OnyX Sky 400 + sterownik smart
Centrala OnyX Sky jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych, usuwając jednocześnie powietrze zużyte, redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci. Poprzez ciągłą filtrację zapobiega ponadto wszelkim reakcjom alergicznym, spowodowanym wnikaniem pyłów (alergenów), a także rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów.
Kontroler urządzenia został zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu kosztów wentylacji (tryb automatyczny) oraz niezawodnym działaniu. Duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz łatwość obsługi czyni go przyjaznym dla użytkownika, a zoptymalizowany algorytm sterowania i dynamiczny tryb wyświetlania, podnoszą poziom komfortu stosowania urządzenia.
OnyX Sky to centrale podwieszane o wysokości poniżej 320 mm. W tych centralach obudowa została wykonana z blachy lakierowanej proszkowo połączonej z wysokiej jakości tworzywami sztucznymi. Oprócz estetycznego wyglądu zapewnia to również trwałość i sztywność konstrukcji przy znacznym ograniczeniu masy central. Uchwyty służące do mocowania central Onyx Sky są wyposażone w tłumiki wibracji co zapewnia izolacje centrali od elementów konstrukcyjnych budynku.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji centrale Onyx Sky na życzenie użytkownika mogą pracować w trybie częściowej recyrkulacji z wykorzystaniem tylko wentylatora nawiewnego. Centrale Onyx Sky mogą być wyposażone w moduł nawiewny umożliwiający dystrybucję powietrza w obrębie jednego pomieszczenia w sposób bezpośredni bez konieczności budowania instalacji wentylacyjnej. Cecha ta idealnie pasuje do obiektów takich jak szkoły i przedszkola.
Centrale Onyx Sky są szczególnie polecane dla najbardziej wymagających użytkowników, dla których oprócz bardzo dobrych parametrów równie istotne są estetyka i jakość wykonania.
 
Zakres wydajności centrali to 450 m3/h [100Pa]
Zakres wydajności centrali to 430 m3/h [150Pa]
Zakres wydajności centrali to 400 m3/h [200Pa].
   
STEROWNIK FRAPOL SMART
Frapol Smart to nowy model sterownika dedykowany dla central wentylacyjnych Zenith i rekuperatorów OnyX. Nowoczesny system sterowania integruje pracę układu odzysku ciepła, wymienników ciepła/chłodu, osprzętu wentylacyjnego, czujników pomiarowych oraz innych instalacji obiektowych zapewniając możliwość zdalnego sterowania przez urządzenia mobilne.
Podstawowe cechy sterownika Pełen podgląd parametrów pracy centrali rekuperacyjnej na kolorowym ekranie dotykowym – wizualizacja pracy całego systemu wentylacyjnego, Płynna kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w zakresie 25-100%, Sterowanie temperaturą zadaną, Monitoring jakości powietrza – temperatura, wilgotność, stężenie gazów, Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), Współpraca z kanałowymi nagrzewnicami i chłodnicami, Kompleksowa regulacja stopnia wykorzystania wymiennika krzyżowego, Obsługa dodatkowej komory mieszania, Automatyczne odszranianie wymiennika krzyżowego, funkcje cyklicznego czyszczenia wymiennika i definiowania sposobu jego pracy, Automatyczny free-cooling, Integracja z systemem BMS, dzięki protokołowi komunikacyjnemu Modbus RTU, Współpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami budynkowymi, Predefiniowane tryby pracy, m.in. tryb przewietrzania, otwartych okien, imprezy czy utrzymywania nadciśnienia lub podciśnienia w pomieszczeniach, Możliwość tworzenia własnych trybów pracy centrali, Tryb dedykowany do współpracy z kominkami domowymi, Kompleksowa obsługa tygodniowego harmonogramu pracy, Odczyt i archiwizacja zdarzeń alarmowych, Opcja zdalnego dostępu z dowolnego miejsca na świecie, Automatyczne powiadomienia o zalecanych przeglądach technicznych, Obliczanie ilości energii odzyskanej przez rekuperator, Wielostopniowa, a zarazem intuicyjna struktura menu w języku polskim i angielskim, Aktualizacja oprogramowania poprzez kartę SD lub sieć internetową.
Ekran główny panelu sterowania dostarcza kompleksowej informacji na temat pracy wszystkich podzespołów centrali: Temperatura nawiewu, wywiewu, powietrza świeżego, usuwanego na wyrzutni oraz temperatura powietrza na wyjściu z gruntowego wymiennika ciepła, Procentowa wydajność wentylatorów, Położenie przepustnic regulujących stopień recyrkulacji powietrza, Wykorzystanie siłowników wymiennika krzyżowego i gruntowego wymiennika ciepła, Wartość bieżąca energii odzyskiwanej na wymienniku rekuperatora, Procent otwarcia zaworów sterujących pracą chłodnicy i nagrzewnicy, Konfiguracja instalacji wentylacyjnej.
  
                              * dla temp wewnętrznej +22C ,40%RH 
 
Kategoria: Centrala Centrala z odzyskiem ciepła, rekuperatory
Wyświetleń: 32