Onyx Passiv 1600 + sterownik smart
Centrala OnyX Passiv jest głównym elementem systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła: zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia  usuwa powietrze zużyte, redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci  ciągła filtracja powietrza zapobiega wszelkim reakcjom alergicznym spowodowanym wnikaniem pyłków (alergenów), a także rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów  niezawodne działanie i minimalizacja kosztów wentylacji zapewniona przez specjalnie zaprojektowany kontroler urządzenia  przyjazny dla użytkownika i czytelny wyświetlacz LCD z zoptymalizowanym algorytmem sterowania 
Centrale wentylacyjne Onyx Passiv spełniają wymagania NFOŚiGW w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynkach standardu NF15 i NF40.
Cechy centrali wentylacyjnej OnyX Passiv: Duża powierzchnia wymiennika rekuperatora pozwala uzyskać sprawność wymiany ciepła 93% dla strumienia nominalnego  oraz dzięki niższej prędkości przepływu powietrza przez wymiennik zimniejsza o 15% zużycie energii przez wentylatory.  Izolacja w postaci 40 mm wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 znacznie redukuje straty energii przez obudowę  Izolacja w postaci 40 mm wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 znacznie redukuje straty energii przez obudowę centrali.  Ściany obudowy lakierowane od strony zewnętrznej i wewnętrznej maja duży wpływ na trwałość i higieniczność  Ściany obudowy lakierowane od strony zewnętrznej i wewnętrznej maja duży wpływ na trwałość i higieniczność obudowy, są odporne na wodę morską i basenową, a proces lakierowania po montażu wewnętrznej części obudowy gwarantuje doskonałą szczelność.  Zastosowane filtry kieszeniowe o dużej powierzchni zmniejszają opory przepływu powietrza, a filtr nawiewu klasy  Zastosowane filtry kieszeniowe o dużej powierzchni zmniejszają opory przepływu powietrza, a filtr nawiewu klasy F7 separuje szkodliwe pyły PM10 i PM 2,5.  Opatentowana technologia FlowGrid obniża poziom mocy akustycznej centrali średnio o 3 dB[A].  Podwójny bypass letni odcina przepływ powietrza przez wymiennik zarówno po stronie nawiewu jak i wyciągu daje to oszczędność 2 x 75 [Pa].  Króćce przyłączeniowe o zoptymalizowanym kształcie prostokątnym to kolejne 25 [Pa]. Opatentowana technologia FlowGrid obniża poziom mocy akustycznej centrali średnio o 3 dB[A].  Podwójny bypass letni odcina przepływ powietrza przez wymiennik zarówno po stronie nawiewu jak i wyciągu daje to oszczędność 2 x 75 [Pa].  Króćce przyłączeniowe o zoptymalizowanym kształcie prostokątnym to kolejne 25 [Pa].Zakres wydajności centrali to 2100 m3/h [100Pa]
Zakres wydajności centrali to 2070 m3/h [150Pa]
Zakres wydajności centrali to 2030 m3/h [200Pa].
 
STEROWNIK FRAPOL SMART
Frapol Smart to nowy model sterownika dedykowany dla central wentylacyjnych Zenith i rekuperatorów OnyX. Nowoczesny system sterowania integruje pracę układu odzysku ciepła, wymienników ciepła/chłodu, osprzętu wentylacyjnego, czujników pomiarowych oraz innych instalacji obiektowych zapewniając możliwość zdalnego sterowania przez urządzenia mobilne.
Podstawowe cechy sterownika Pełen podgląd parametrów pracy centrali rekuperacyjnej na kolorowym ekranie dotykowym – wizualizacja pracy całego systemu wentylacyjnego, Płynna kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w zakresie 25-100%, Sterowanie temperaturą zadaną, Monitoring jakości powietrza – temperatura, wilgotność, stężenie gazów, Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), Współpraca z kanałowymi nagrzewnicami i chłodnicami, Kompleksowa regulacja stopnia wykorzystania wymiennika krzyżowego, Obsługa dodatkowej komory mieszania, Automatyczne odszranianie wymiennika krzyżowego, funkcje cyklicznego czyszczenia wymiennika i definiowania sposobu jego pracy, Automatyczny free-cooling, Integracja z systemem BMS, dzięki protokołowi komunikacyjnemu Modbus RTU, Współpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi, systemami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami budynkowymi, Predefiniowane tryby pracy, m.in. tryb przewietrzania, otwartych okien, imprezy czy utrzymywania nadciśnienia lub podciśnienia w pomieszczeniach, Możliwość tworzenia własnych trybów pracy centrali, Tryb dedykowany do współpracy z kominkami domowymi, Kompleksowa obsługa tygodniowego harmonogramu pracy, Odczyt i archiwizacja zdarzeń alarmowych, Opcja zdalnego dostępu z dowolnego miejsca na świecie, Automatyczne powiadomienia o zalecanych przeglądach technicznych, Obliczanie ilości energii odzyskanej przez rekuperator, Wielostopniowa, a zarazem intuicyjna struktura menu w języku polskim i angielskim, Aktualizacja oprogramowania poprzez kartę SD lub sieć internetową.
Ekran główny panelu sterowania dostarcza kompleksowej informacji na temat pracy wszystkich podzespołów centrali: Temperatura nawiewu, wywiewu, powietrza świeżego, usuwanego na wyrzutni oraz temperatura powietrza na wyjściu z gruntowego wymiennika ciepła, Procentowa wydajność wentylatorów, Położenie przepustnic regulujących stopień recyrkulacji powietrza, Wykorzystanie siłowników wymiennika krzyżowego i gruntowego wymiennika ciepła, Wartość bieżąca energii odzyskiwanej na wymienniku rekuperatora, Procent otwarcia zaworów sterujących pracą chłodnicy i nagrzewnicy, Konfiguracja instalacji wentylacyjnej.
 
                              * dla temp wewnętrznej +22C ,40%RH
   
Kategoria: Centrala Centrala z odzyskiem ciepła, rekuperatory
Wyświetleń: 69