Symbol
IOW-65
Odmulacz siatkowo-inercyjny IOW-65 Zapewniają skuteczną ochronę urządzeń oraz całych instalacji grzewczych, ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych i innych przemysłowych przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi zawartymi w wodzie lub płynie używanym w instalacji. Zmniejszają w ten sposób koszty eksploatacji, napraw i konserwacji zarówno całej instalacji, jak również poszczególnych urządzeń. Mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm przy ciśnieniu max. 1,6 MPa i temperaturze max. 150°C w ciepłownictwie i przemyśle, a także w większych instalacjach domowych C.O. i C.O.W..  W szczególności powinny być stosowane: w węzłach cieplnych na zasileniu węzła wodą sieciową (kotłową) oraz na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania, w kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego, w instalacjach przemysłowych.  Odmulacze siatkowe typu IOW powinny zastąpić dotychczas stosowane odmulacze wg BN - 69/8864-05.Konstrukcja odmulaczy IOW zapewnia wysoki efekt filtracji wody dzięki możliwości dwuetapowego oczyszczania: odśrodkowego i zbiorczego, a w przypadku odmulaczy z wkładem magnetycznym IOW (magneto - odmulaczy) - trójetapowego: odśrodkowego, zbiorczego i magnetycznego. Dane techniczne odmulacza IOW: Przyłącze: Króciec DN 65 Średnica króćców przyłącza d x g (mm): 76,1 x 5 Rozstaw króćców L (mm): 553 Wysokość H (mm): 752 Pojemność D (dm3): 31 Masa (kg): 50
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 33