Symbol
IOW-32
Odmulacz siatkowo-inercyjny IOW-32 Zapewniają skuteczną ochronę urządzeń oraz całych instalacji grzewczych, ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych i innych przemysłowych przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi zawartymi w wodzie lub płynie używanym w instalacji. Zmniejszają w ten sposób koszty eksploatacji, napraw i konserwacji zarówno całej instalacji, jak również poszczególnych urządzeń. Mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm przy ciśnieniu max. 1,6 MPa i temperaturze max. 150°C w ciepłownictwie i przemyśle, a także w większych instalacjach domowych C.O. i C.O.W..  W szczególności powinny być stosowane: w węzłach cieplnych na zasileniu węzła wodą sieciową (kotłową) oraz na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania, w kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego, w instalacjach przemysłowych.  Odmulacze siatkowe typu IOW powinny zastąpić dotychczas stosowane odmulacze wg BN - 69/8864-05.Konstrukcja odmulaczy IOW zapewnia wysoki efekt filtracji wody dzięki możliwości dwuetapowego oczyszczania: odśrodkowego i zbiorczego, a w przypadku odmulaczy z wkładem magnetycznym IOW (magneto - odmulaczy) - trójetapowego: odśrodkowego, zbiorczego i magnetycznego. Dane techniczne odmulacza IOW-32/S: Skuteczność oczyszczania - 20 – 30%. Minimalne frakcje zatrzymywanych zanieczyszczeń - > 0,7 mm Najwyższe ciśnienie robocze - PS = 16(bar). Najwyższe ciśnienie próbne -PT = 28,98 (bar). Ciśnienie obliczeniowe i nominalne - PN = 1,6 (MPa). Najwyższa temperatura robocza - TSmax. = 150(ºC). Najniższa temperatura robocza - TSmin =0(ºC). Medium: woda, para wodna.   Przyłącze: Króciec DN 32 lub kołnierz DN32 Średnica króćców przyłącza d x g (mm): 42,4 x 4 Rozstaw króćców L (mm): 330 Wysokość H (mm): 415 Pojemność D (dm3):5 Masa (kg): 13
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 27