ZastosowanieElektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.KonstrukcjaObudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Hermetyczne połączenie nagrzewnicy z przewodami wentylacyjnymi umożliwiają gumowe uszczelki.Nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem:- główne zabezpieczenie z automatycznym restartem załączającym się od +50ºC. Po ochłodzeniu termostat automatycznie zamyka obwód sterowany,- awaryjne zabezpieczenie z ręcznym restartem załączającym się od +90ºC. W przypadku zadziałania ponowne uruchomienie nagrzewnicy może nastąpić po ręcznym restarcie,- każdy typowy wymiar posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.Montaż- Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin).- Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój.- Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem.- Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż 2 przyłączeniowe średnice.- Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza + 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę.- Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze.- Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę:> automatyczne regulowanie mocy i temperatury ogrzewanego powietrza;> oznaczanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia;> odcięcie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku awarii wentylatora lub obniżenia prędkości strumienia powietrza, a także przy zadziałaniu wbudowanych termostatów;> wyłączenie systemu wentylacji z przedmuchem elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewnicy.
Kategoria: Kurtyny powietrza Kurtyny powietrza elektryczne
Wyświetleń: 84