Symbol
PS 102
Nawietrzak PS102 przeznaczony jest do stałej wentylacji / do dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych. PS102 to doskonałe rozwiązanie dla wentylacji pomieszczeń rzadko używanych, w których okna przez większość czasu pozostają zamknięte. Nawietrzak PS102 eliminuje konieczność otwierania okien, a tym samym przedostawania się do pomieszczenia kurzu, pyłu i hałasu ulicznego. W okresie zimiwym niweluje straty ciepłego powietrza powstałe w wyniku otwierania okien. Nawietrzak przeznaczony jest do montażu w ścianie zewnętrznej budynku nad lub w pobliżu okna. Nawietrzak składa się z dwóch kratek: zewnętrznej i wewnętrznej oraz kanału wentylacyjnego teleskopowego o regulowanej długości od 30 do 50 cm. Kratka wentylacyjna zewnętrzna zbudowana jest z kołnierza montażowego i okapu. Kratka wewnętrzna posiada filtr oraz regulator pozwalający dostosować ilość powietrza, przedostającego się do pomieszczenia. 
Kategoria: Kratki, anemostaty, nawiewniki Nawietrzaki podokienne
Wyświetleń: 46