Nagrzewnica elektrycznaElektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone jest do dogrzewania powietrza wentylacyjnego, dostarczanego do pomieszczeń. Można je stosować w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych. Urządzenia są przeznaczone do pracy w systemach wentylacyjnych o wydajności od 150 do 1000 m³/h.Typoszereg elektrycznych nagrzewnic kanałowych przeznaczony jest do dogrzewania powietrza wentylacyjnego, dostarczanego do pomieszczeń. Można je stosować w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych. Urządzenia są przeznaczone do pracy w systemach wentylacyjnych o wydajności od 150 do 1000 m³/h.Obudowa nagrzewnic jest wykonana z dwóch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, które są przedzielone wełną mineralną, która stanowi izolacje termiczną. Króćce przyłączeniowe wykonane są ze stali szlachetnej.Nagrzewnice standardowo wyposażone są w elektroniczny moduł sterujący, który utrzymuje temperaturę ustawioną za pomocą potencjometru znajdującego się na czołowym panelu nagrzewnicy. Elementem załączającym grzałki elektryczne jest triak, dzięki czemu grzałki załączane są zawsze w momencie osiągnięcia przez przebieg prądu wartości zerowej. Dzięki temu rozwiązaniu zminimalizowany został poziom zakłóceń sieciowych i uzyskana została płynność przełączania obciążenia. Dane techniczneNad bezpieczeństwem pracy nagrzewnicy czuwają trzy zabezpieczenia, moduł elektroniczny sterowany czujnikiem temperatury, czujnik ciśnienia wyłączający nagrzewnice w przypadku braku przepływu powietrza w kanale oraz termoelement wyłączający nagrzewnice w przypadku wzrostu temperatury powyżej 75C.Opis działania nagrzewnicy kanałowej.Elektroniczny moduł sterujący nagrzewnicą pozwala na utrzymanie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń na poziomie zadanym przez użytkownika. Czujnik umieszczony w nagrzewnicy kontroluje bieżącą wartość temperatury powietrza. Jeżeli temperatura mierzona w kanale wentylacyjnym za nagrzewnicą jest niższa niż wartość ustalona pokrętłem, następuje włączenie grzałek nagrzewnicy. Powietrze jest podgrzewane aż do osiągnięcia temperatury zadanej.Po przekroczeniu temperatury zadanej urządzenie zostaje wyłączone i następuje stopniowe wychładzanie elementów grzejnych. W celu zwiększenia komfortu użytkownika, pętla histerezy temperaturowej została zmniejszona, co powoduje odchyłkę maksymalnie o 0,5oC od ustawionej wartości. Elementem załączającym grzałki elektryczne jest triak, dzięki czemu grzałki załączane są zawsze w momencie osiągnięcia przez przebieg prądu wartości zerowej. Dzięki temu rozwiązaniu zminimalizowany został poziom zakłóceń sieciowych i uzyskana została płynność przełączania obciążenia.Podłączenie nagrzewnicy do CW Selen.Nagrzewnice mogą pracować w trybie automatycznym z centrala wentylacyjną Selen. Dopuszczalne są dwa warianty umieszczenia czujnika temperatury podłączonego do CW Selen. W wariancie pierwszym czujnik temperatury umieszczony jest za nagrzewnicą, w takim przypadku sterownik CW Selen załącza nagrzewnice i utrzymuje temperaturę powietrza na poziomie zadanym na sterowniku centrali Selen. W wariancie drugim czujnik temperatury umieszczony jest przed nagrzewnicą, w takim przypadku sterownik CW Selen załącza nagrzewnice, a sterownik umieszczony w nagrzewnicy utrzymuje temperaturę zadaną na sterowniku nagrzewnicy.Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i wymaga od użytkownika jedynie nastawy temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W okresie letnim, gdy praca nagrzewnicy nie jest wymagana zaleca się odłączenie napięcia zasilania od urządzenia. Nagrzewnica kanałowa przystosowana jest do pracy ciągłej i nie wymaga częstych i szczegółowych przeglądów. Należy co najmniej raz do roku zdemontować i wyczyścić grzałki z nalotu oraz dokonać przeglądu podłączenia elektrycznego urządzenia 
Kategoria: Kurtyny powietrza Kurtyny powietrza elektryczne
Wyświetleń: 22