Symbol
MPA3200E3LCD
ZastosowanieNawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G4, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica wodna (MPA W). Całość zamknięta w izolowanej obudowie.Możliwe są 2 warianty wykonania:1. bez sterowania, 2. z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, z programatorem tygodniowym wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy.Centrala nawiewna MPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 800 do 6500 m3/h.KONSTRUKCJA I STEROWANIEObudowaObudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, całość o grubości 25 mm.FiltrCentrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.NagrzewnicaDo podgrzania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy nagrzewnica elektryczna (modele MPA E), lub nagrzewnica wodna (modele MPA W). Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej.WentylatorDo transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z dwustronnym zasysaniem, z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach. Okres pracy silnika nie mniej niż 40000 godzin.Sterowanie i automatykaSystem sterowania pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA E- włączenie / wyłączenie samego wentylatora,- regulowanie temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury,- regulowanie prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości),- praca urządzenia według dobowego albo tygodniowego programatora,- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy,- zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia wentylatora,- kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat).Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA W- włączenie/wyłączenie samego wentylatora,- wybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości),- utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej,- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy),- sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, - sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury),- sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia,- kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat),- sterowanie zewnętrzną przepustnicą,- zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż.Zawór trójdrogowy – blok sterowania, który pozwala utrzymywać zadaną temperaturę w pomieszczeniu z pomocą zmian przepływu nośnika ciepła przez nagrzewnicę. Wykorzystywanie zaworu trójdrogowego z pompą, pozwala realizować opisaną wcześniej funkcję przy różnicy ciśnienia nośnika ciepła w przewodzie zasilającym i zwrotnym mniej niż 40 kPA.Zawór ten wraz z pompą, pomaga zapobiec zamrożeniu nagrzewnicy i daje dodatkowy czas na przeprowadzenie działań serwisowych w przypadku pojawienia się awarii.MontażCentralę nawiewną można przymocować do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju: 400 x 200, 500 x 250, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 350, 800 x 500 mm. 
Kategoria: Centrala Centrala klimatyzacyjna i wentylacyjno-klimatyzacyjna
Wyświetleń: 14