Symbol
WMPLMRU21
Prosty miernik, umożliwiający pomiar uziemień metodą techniczną oraz pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Przyrząd cechuje łatwość obsługi, wysoka odporność na zakłócenia oraz duża dokladność.Pozwala na wykonywanie pomiarów:rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych metodą 3p, pomiary przy rezystancji sond pomocniczych do max. 50 kΩ,rezysytancji 2p,ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-EN 61557 - 4)-prądem 200 mA z funkcją autozerowania.
Kategoria: Narzędzia pomiarowe i serwisowe Przyrządy pomiarowe, rejestratory
Wyświetleń: 30