Symbol
Kvadra-225
Funkcja Kvadra jest dyfuzorem nawiewno-wywiewnym przeznaczonym do montażu w suficie. Dyfuzor ten jest odpowiedni dla biur, sklepów i tym podobnych pomieszczeń. Można go podłączać bezpośrednio do kanałów o przekroju kwadratowym, do kanałów o przekroju kołowym oraz do skrzynki rozprężnej PER za pośrednictwem elementu przyłączeniowego KRC. Dyfuzor ten można demontować w celu przeprowadzenia czyszczenia kanału. Kvadra charakteryzuje się wysoką indukcją, co sprawia, że nadaje się do nawiewu powietrza chłodnego. Maksymalna różnica temperatur wynosi dT 12 K. Konstrukcja Dyfuzor Kvadra jest wytwarzany z ocynkowanej blachy stalowej wykończonej powłoką z białego lakieru proszkowego (RAL 9010) i jest dostępny w następujących wielkościach: 150x150, 225x225, 300x300, 450x450 oraz z KRC (kołowy) O125, O160, O250, O315 i O400. Przejściowy element przyłączeniowy KRC jest wykonany z ocynkowanej blachy stalowej i jest wyposażony w perforowany element z blachy stalowej, służący do równomiernego rozkładu ciśnienia; jest łatwy do montażu. Wywiew powietrza  Istnieje możliwość zastosowania Kvadry do wywiewu powietrza. Montaż Poprawna regulacja wymaga prostego odcinka kanału o długości równej 4 średnicom kanału przed skrzynką rozprężną PER. Element przyłączeniowy KRC jest mocowany do kanału wkrętami lub nitami Demontaż elementu perforowanego: zwolnić stożki, naciskając lekko i obracając je jednocześnie. Montaż przeprowadzić podobnie. Przy montowaniu KRC do dyfuzora Kvadra, upewnić się czy krawędzie dyfuzora są dopasowane do sprężyn dociskowych KRC. Docisnąć lekko obydwie części, aby krawędzie dyfuzora doszły do sprężyn dociskowych. Wykres Na wykresie pokazano wydajność powietrza (m3/h i l/s), spadek ciśnienia (Pa), zasięg (l0,2) i poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]. Kvadra z KRC Używać wykresów dla dyfuzora Kvadra i przy takiej samej wydajności powietrza pomnożyć ciśnienie przez 4 i dodać 7 dB(A) do poziomu ciśnienia akustycznego. Akcesoria  Element przyłączeniowy KRC  Skrzynka rozprężna izolowana PER z demontowalną przepustnicą i końcówkami do pomiaru ciśnienia 
Kategoria: Kratki, anemostaty, nawiewniki Anemostaty, kratki, nawiewniki
Wyświetleń: 39