Komplet fi ltrów do ComfoAir 350/450/550, G4/F7 
G4 (wywiew) i F7 (czerpnia), fi ltry wielorazowego użytku
Opcjonalnie dla powietrza czerpanego z zewnątrz można wybrać filtr przeciwpyłkowy F7.
Kategoria: Akcesoria i narzędzia w instalacjach klimatyzacyjnych
Wyświetleń: 61