Symbol
TWIN22080/125
Kolano sztywne koncentryczne fi 80/125, 87o, z uszczelką. TWIN – jest koncentrycznym powietrzno-spalinowym syste mem odprowadzenia spalin przeznaczonym do kotłów z zamkniętą komorą spalania, takich jak kotły turbo lub kondensacyjne, których temperatura spalin nie przekracza 200°C a konstrukcja umożliwia niezależną pracę od powietrza pomieszczenia, gdzie są zainstalowane. System jest zbudowany z dwóch współosiowych rur, z których wewnętrzna jest kanałem spalinowym odprowadzającym spaliny z kotła, natomiast zewnętrzna jest obudową malowaną proszkowo, powietrze do spalania jest dostarczane przestrzenią którą pomiędzy sobą tworzą. Dzięki zastosowaniu uszczelek umieszczonych wewnątrz połączeń kielichowych uzyskuje się wysoką szczelność systemu kominowego (do 200Pa).
Kategoria: Kotłownie i węzły grzewcze Kominy
Wyświetleń: 30