Symbol
TWIN57080/125
Kolano fi 80/100x87⁰ sztywne z podporą i z uszczelką. TWIN – jest koncentrycznym powietrzno-spalinowym systemem odprowadzenia spalin przeznaczonym do kotłów z zamkniętą komorą spalania, takich jak kotły turbo lub kondensacyjne, których temperatura spalin nie przekracza 200°C a konstrukcja umożliwia niezależną pracę od powietrza pomieszczenia, gdzie są zainstalowane. System jest zbudowany z dwóch współosiowych rur, z których wewnętrzna jest kanałem spalinowym odprowadzającym spaliny z kotła, natomiast zewnętrzna jest obudową malowaną proszkowo, powietrze do spalania jest dostarczane przestrzenią którą pomiędzy sobą tworzą. Dzięki zastosowaniu uszczelek umieszczonych wewnątrz połączeń kielichowych uzyskuje się wysoką szczelność systemu kominowego (do 200Pa).
Kategoria: Kotłownie i węzły grzewcze Kominy
Wyświetleń: 65