Symbol
GRO-ECO 6.5
Kocioł z automatycznym podajnikiem na ekogroszek, dodatkowe tradycyjne palenisko nad retortą SAS GRO-ECO 6.5 72 kW Kocioł SAS GRO-ECO jest urządzeniem nowoczesnym, w pełni automatycznym, wielodobowym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum. Jest on niskotemperaturowym kotłem c.o. wyposażonym w układ automatycznego nawęglania komory paleniskowej. Jego konstrukcja przystosowana została do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego z: ślimakowego podajnika paliwa napędzanego motoreduktorem, bezrusztowego, samooczyszczającego się paleniska w formie żeliwnej retorty wykonanej w kształcie kielicha, wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska-retorty, elektronicznego sterownika temperatury. Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy prowadzące do spalenia podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Nad palnikiem węglowym zawieszony jest żeliwny deflektor - płyta promiennikowa kierująca promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadzająca równomiernie spaliny do wymiennika ciepła. Popiół powstały w końcowej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika, w której dla wygody eksploatacyjnej umiejscowiona jest wyciągana szuflada popielnicowa. Wyposażenie kotła w retortę obrotową pozwala również z doskonałym skutkiem spalać miał węglowy.Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanej na sterowniku temperatury. Sterownik dokonuje więc ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie sterownik steruje pracą pompy c.o. i cwu (jeżeli instalacja wyposażona jest w pompy).Zaletą pracy kotła jest prosta obsługa polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku i usunięciu popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności wygaszania kotła. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a jego eksploatacja może odbywać się w zasadzie w sposób ciągły w całym okresie grzewczym.Kocioł posiada dodatkowe palenisko awaryjne - ruszt żeliwny, który montuje się po obu stronach retorty w komorze paleniskowej ( wyposażenie dodatkowe). W przypadku używania retorty obrotowej nie jest wskazane palenie na ruszcie awaryjnym. Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem ogrzewając ciepłą wodę użytkową. Dane techniczne:  Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa  Zakres mocy: 17-272 kWPaliwa: węgiel kamienny sortyment groszek (eko-groszek), miał; Rodzaj spalania: podawanie paliwa za pomocą podajnika ślimakowego napędzanego motoreduktorem, palenisko - retorta zwykła lub obrotowa do spalania miału ( wg wytycznych producenta palnika)Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)Sprawność: 81,7÷87,8 % Wyposażenie standardowe: sterownik,podajnik, wentylator, czujnik prędkości obotowej wentylatora (rotation control), szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, komplet narzędzi do obsługi kotła, zasobnik opału, komplet stopek regulacyjnych ( nie dotyczy kotłów o mocy pow. 36kW) Wyposażenie dodatkowe: regulator pokojowy, moduł sterujący zaworem mieszającym, ruszt żeliwny do palenia zastępczego Opcje: zasobnik opału może być usytuowany dowolnie z jednej z czterech stron kotła Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczneCertyfikaty: Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu 
Kategoria: Kotły i grzejniki Kotły wodne olejowe
Wyświetleń: 24