Klapy typu KPW-O-E(S) przeznaczone są do:
-montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku
-zabudowy poziomej i pionowej
-powstrzymywania rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu
-do wentylacji mieszanej (np. okresowe przewietrzanie)
-w wersji specjalnej – przystosowane do instalacji w środowiskach szczególnie agresywnych chemicznie
 
Budowa:
-klapy niesymetryczne z blachy ocynkowanej,
-przekładnie izolujące z materiału ognioochronnego o grubości40mm
-przegroda ograniczona listwą oporową
-łożyska ślizgowe wbudowane w przekładki izolacyjne
-układ cięgien odpowiedzialny za zamknięcie przegrody
-zunifikowany korpus
-klapy specjalne produkowane są ze stali kwasoodpornej1.4301, klapy są mosiężne, a przegroda odcinająca pokryta jest
bez-rozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów
 
Dane techniczne, wariant KPW-O-E:
-siłownik elektryczny serii BLF lub BF, o napięciu zasilania 24[V] AC/DC lub 230 [V] AC)
-termowyłącznik typu BAE-72 lub BAE-72S
-termowyłącznik o temperaturze zadziałania 95°C (tylko na specjalne zamówienie!)
-sprężyna powrotna BF lub BLF
-powierzchnia klap: 0,40 [m2 ], Bmax =800, Hmax = 500 [mm]
-dwa mikro wyłączniki wbudowane w napęd ze sprężyną  powrotną
-mechaniczny wskaźnik położenia
-typoszereg wymiarowy ograniczony do 1,2 [m2]brutto
 
Dodatkowe informacje:
-klapy KPW-O-E(S) posiadają klasę EI120 (ve ho i <-> o)S (szczelność, izolacyjność i dymoszczelność ogniowa nie mniejsza niż 120min)
-skuteczność klap potwierdzona „Badaniami odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 2:Przeciwpożarowe klapy odcinające”
-zgodne z wymogami norm: PN-EN15650 „Wentylacja budynków – przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w
przewodach” oraz PN-EN 13501-3 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w
budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap
odcinających”.
Kategoria: Wentylacja pożarowa Klapy (przeciw)pożarowe
Wyświetleń: 121