Klapy przeciwpożarowe odcinające KWP-Ex (w wykonaniu przeciwwybuchowym) stosowane są w instalacjach wentylacyjnych jako odcinające przegrody, które oddzielają strefę objętą pożarem od reszty budynku.Urządzenia KWP-Ex wykazują wysoki poziom bezpieczństwa. Przeznaczone są do montażu w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych. Klapy przeciwpożarowe wykonane są zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE jako urządzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1,2,21 oraz 22.

Skuteczność przeciwwybuchowa klap została potwierdzona badaniami według norm: PN-EN 13463-1; PN-EN 13463-5 i zatwierdzona certyfikatami ATEX: KDB 14ATEX0092X oraz KDB 12ATEX0002X wydanymi przez Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barbara”.

Klapy KWP-Ex posiadają oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6.
Klapy te są klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy).

Skuteczność przeciwpożarowa klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2 i zatwierdzona Aprobatą Techniczną: AT-15-7401/2008 oraz Certyfikatem Zgodności: ITB-1610/W przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dane techniczne:
Klapy przeciwpożarowe KWP-EX mają:

Aprobatę Techniczną: AT-15-7401/2008,
Certyfikat Zgodności: ITB-1610/W,
Atest Higieniczny: HK/B/1301/01/2007,
Certyfikat ATEX: KDB 12ATEX0001X oraz KDB 12ATEX0002X
Oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6.
Kategoria: Wentylacja pożarowa Klapy (przeciw)pożarowe
Wyświetleń: 162