Stosowanie głowicy:
- garaże zamknięte
- tunele
- parkingi
- pomieszczenia przechowywania butli z gazem.

Głowica pomiarowa dla systemu detekcji LPG jest kompatybilna z detektorem bazowym tlenku węgla. Reaguje ona bardzo szybko w celu uruchomienia wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych.

Dzięki niemu można przeprowadzić racjonalną analizę składu chemicznego powietrza, aby określić zawartość propanu butanu - w tym także stężenia nadmiernego. Jednak nie uruchamia on instalacji nadmiernie, co powoduje, że staje się on bardziej ekonomiczny i nie naraża na podwyższenie kosztów eksploatacji.

Do działania wyniesionego czujnika niezbędny jest detektor GUARD-CO stanowiący jego jednostkę bazową.

Wykonanie niestandardowe zawiera możliwość wykonania dowolnych progów alarmowych wg życzenia zamawiającego z rozdzielczością 1%. Dodatkowo, każdy z progów alarmowych może mieć dowolnie ustawiany czas obliczenia średniej ważonej dla każdego progu oraz wagę.
Kategoria: Wentylacja pożarowa Narzędzia i akcesoria
Wyświetleń: 153