Symbol
EHRK402006030

Właściwości i zastosowanie

Kanałowa nagrzewnica elektryczna EHRK przeznaczona jest do montażu wewnętrznego, poziomego lub pionowego,w kanałach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym.Nagrzewnica EHRK znajduje zastosowanie w nawiewnych systemach wentylacji mechanicznej, do ogrzania strumieniapowietrza w okresie zimy oraz/lub do utrzymania temperatury w strefach o indywidualnej regulacji temperatury.Maksymalna temperatura wylotowa nagrzewnicy nie powinna przekraczać +50°C.

Obudowa

Obudowa nagrzewnicy EHRK wykonana jest z blachy stalowej pokrytej powłoką alucynkową (stopem alucynku).Takie wykonanie charakteryzuje się wytrzymałością stali, posiadając jednocześnie właściwości ochronne cynku i stabilność aluminium. Dodatek aluminium powoduje przede wszystkim podwyższenie odporności blachy na korozję.Dodawany do stopu alucynku krzem oddziela między sobą metale tak, aby nie wchodziły w reakcję chemiczną.W efekcie materiał używany do obudowy nagrzewnicy EHRK znacznie przewyższa odporność blach jedynie ocynkowanych i dorównuje blachom ocynkowanym, powlekanym powłokami organicznymi typu poliester. Nie bez znaczenia jest również jego wysoka odporność na podwyższone temperatury.

Elementy grzewcze

Elementy grzewcze urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej ASI 304.Liczba grzałek: 6 x 1,0 kW.

Klasa szczelności

Skrzynka podłączeniowa zapewnia klasę szczelności IP44, co oznacza, że po jej zamknięciu nie może być możliwościwłożenia do jej wnętrza ciała stałego o wielkości ponad 1 mm (np. cienkiego narzędzia, cienkiego przewodu) oraz,że woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Nagrzewnica EHRK wyposażona jest standardowo w podwójny układ zabezpieczeń w postaci dwóch termostatów,z nastawą 50°C i 100°C. Przywrócenie pierwszego odbywa się automatycznie, drugiego - ręcznie (przycisk na pokrywienagrzewnicy).

Dobór nagrzewnicy

Przyrost temperatury zależy od mocy grzania oraz wydajności przepływu powietrza. Podczas pracy nagrzewnicyprędkość powietrza nie może być niższa niż 1,5 m/s. Przy zbyt słabym strumieniu powietrza nastąpi samoczynnezadziałanie układu zabezpieczenia przed przegrzaniem i nagrzewnica zostanie wyłączona.

Regulacja

Nagrzewnica wykonana jest bez automatyki - sterowanie odbywa się za pomocą zewnętrznego regulatora.
Kategoria: Nagrzewnice Nagrzewnice elektryczne
Wyświetleń: 33