Symbol
CAICCO18010

Właściwości i wykonanie

Wyłącznik krańcowy magnetyczny DC-MAG pozwala na oszczędność energii, gdy drzwi są zamknięte oraz zwiększa skuteczność kurtyny powietrznej, gdy drzwi są otwarte.Gdy drzwi są zamknięte praca kurtyny powietrznej jest zatrzymywana (regulator standardowy), realizując program oszczędności energii i/lub utrzymania temperatury w pomieszczeniu (regulator programowalny [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/AIRCON12005/detail]CLEVER CONTROL[/url], regulator manual/auto [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33180/detail]CH-5HW-NE[/url], [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33182/detail]CH-2HO-NE[/url] ). Wraz z otwarciem drzwi kurtyna powietrzna zostaje uruchomiona i będzie działać z wybraną prędkością, co podnosi jej efektywność.Przy zastosowaniu regulatora dostarczanego standardowo z kurtyną powietrzną, wyłącznik krańcowy musi być zamknięty,jeśli drzwi są zamknięte. Jednak przy zastosowaniu regulatora bardziej zaawansowanego - jak regulator programowalny [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/AIRCON12005/detail]CLEVER CONTROL[/url] lub regulator manual/auto [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33180/detail]CH-5HW-NE[/url], [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33182/detail]CH-2HO-NE[/url] - można to zmienić:

regulator programowalny [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/AIRCON12005/detail]CLEVER CONTROL[/url] - za pomocą klawiatury (patrz instrukcja regulatora programowalnego)

regulator manual/auto [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33180/detail]CH-5HW-NE[/url], [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33182/detail]CH-2HO-NE[/url] - za pomocą mikroprzełączników umieszczonych wewnątrz (patrz instrukcja regulatora manual/auto)

Wyłącznik krańcowy należy podłączyć do regulatora, zgodnie ze schematem podłączeniowym instrukcji obsługi kurtynypowietrznej. Styki regulatorów dostarczanych z kurtyną są bezpotencjałowe. Po podłączeniu wyłącznika krańcowegoregulator standardowy zapewnia zwłokę 30 sek. od chwili zamknięcia drzwi do wyłączenia wentylatora (opóźnionewyłączenie zapewnia wychłodzenie elementów grzejnych dla przedłużenia ich trwałości).Specjalnie zaprojektowane do współpracy z wyłącznikiem krańcowym są regulatory: programowalny [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/AIRCON12005/detail]CLEVER CONTROL[/url] i manual/auto [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33180/detail]CH-5HW-NE[/url], [url=http://rosenberg.pl/pl/products/accessories/electrical-accessories/controllers/for-air-curtains/TERCCO33182/detail]CH-2HO-NE[/url]. Oba typy regulatorów mają zaprojektowaną zwłokę czasową (opóźnienie) - czas od zamknięcia drzwi do osiągnięcia stanu oszczędności energii elektrycznej.Kiedy drzwi są zamknięte, w zależności od instalacji i zastosowanego regulatora, możliwe jest:

wyłączenie kurtyny powietrznej

uruchomienie urządzenia z minimalną prędkością

praca automatyczna, zależna od temperatury (termostat), dostosowująca prędkość powietrza i grzanie.

Kategoria: Narzędzia pomiarowe i serwisowe Przyrządy pomiarowe, rejestratory
Wyświetleń: 39