Symbol
R507 10
Czynnik Chłodniczy R507 10kg (butla zwrotna)(do ceny czynnika należy doliczyć cenę butli 160zł brutto, w przypadku zwrotu butli do 6 miesięcy zwracamy całą kwotę) Opis produktuNazwa chemiczna: mieszanina czynników chłodniczych Wzory chemiczne: CHF2-CF3 - Pentafluoroetan (R125) 50% CF3-CH3 - Trifluoroetan (R143A) 50% Własności fizykochemiczne Masa molowa: 98,9 g/mol Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -46,5oC Temperatura krytyczna: 70,8oC Ciśnienie krytyczne: 3,72 MPa Gęstosć krytyczna: 0,4943 kg/dm3 Ciepło parowania w temp. wrz.: 137,63 kJ/kg Gęstosć cieczy w temp. 25oC: 1,057 kg/dm3 Gęstość par w temp. 25oC: 68,2 kg/m3 Czynnik chłodniczy R507 jest niepalną azeotropową mieszaniną dwuskładnikową o składzie: R125 (50% wagowo) i R143A (50% wagowo). Stosowany w urządzeniach chłodniczych o temperaturze parowania od -45oC do -10oC. Jest ekologicznym zamiennikiem za R502. Woda rozpuszcza się w R507 do 0,080% wagowo. R507 odporny jest na hydrolizę. Czynnik R507 w olejach rozpuszcza się w stopniu ograniczonym. Zalecane jest używanie olejów syntetycznych poliestrowych (POE). Czynnik chłodniczy R507 jest niepalny i niewybuchowy. Reaguje z magnezem, cynkiem, ołowiem i ze stopami o zawartości magnezu powyżej 2% wagowo. Niedozwolony kontakt z potasem, sodem i wapniem, sproszkowanym aluminium i berylem. Zalecane materiały to: miedź, mosiądz, stal i aluminium. Nie jest agresywny wobec popularnych tworzyw sztucznych: kauczuku izoprenowego, NBR, neoprenu, poliuretanu, poliamidu, polipropylenu, teflonu, PCV, ABS, EPDM. Na uszczelnienia należy stosować: EPDM, PTFE, PEEK, PETP. Nie jest toksyczny dla ludzi. Wdychanie daję efekty narkotyczne. Brak polskich przepisów dotyczących NDS, NDSCh, NDSP. Bezpośredni kontakt z parującym czynnikiem R507 może spowodować odmrożenia skóry i podrażnienia oczu. Zastosowanie: Mroźnie, lady, szafy chłodnicze, wytwornice lodu UWAGA DO CENY CZYNNIKA NALEŻY DOLICZYĆ CENĘ BUTLI 160zł brutto w przypadku zwrotu butli cała kwota jest zwracana
Kategoria: Czynniki, oleje, środki chemiczne Czynniki chłodnicze
Wyświetleń: 55