Symbol
CZF-2BR
ZE STYKIEM 1Z POD NAPIECIEM SIECI. Przeznaczone są do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika. Próg regulowany: 165V-180V.
Kategoria: Narzędzia pomiarowe i serwisowe Przyrządy pomiarowe, rejestratory
Wyświetleń: 21