Symbol
VERCCO33005

Właściwości i wykonanie

Regulator CW-5AW-IR służy do 5 stopniowej regulacji prędkości obrotowej (wydajności powietrza) wentylatorów kurtyny powietrznej.

Termostat bezpieczeństwa

Regulator CW-5AW-IR wyposażony jest w termostat bezpieczeństwa, który chroni urządzenie przez zewnętrznymi chwilowymi zaburzeniami, spowodowanymi np. nadmiernym zabrudzeniem kratki wlotowej na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń lub zbyt wysoką temperaturą powietrza zewnętrznego.Zapewnia również ochronę urządzenia w przypadku wewnętrznej usterki, np. uszkodzenia wentylatora.Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia wzrasta powyżej 60oC zwiększana jest prędkość wentylatorów kurtyny powietrzbej, aż do momentu spadku temperatury poniżej 50°C.Po osiągnięciu żądanej wartości temperaturynastępuje powrót do początkowych ustawień prędkości.Działanie awaryjne sygnalizowane jest migającą diodą.UWAGA! Jeśli tryb pracy awaryjnej włącza się zbyt często należy w pierwszej kolejności wyczyścić kratkę wlotową kurtyny.

Przełącznik LATO/ZIMA

Na obudowie regulatora CW-5AW-IR znajduje się przełącznik lato/zima umożliwiający sterowanie elektrozaworem 230V (zamknięcie lub otwarcie wlotu ciepłej wody).Wyjście sterownika zostało specjalnie zaprojektowane dla elektrozaworu, ale możliwe jest również podłączenie innego urządzenia zasilanego napięciem jednofazowym, o poborze prądu nie przekraczającym 1A.

Sterowanie elektrozaworem

W celu sterowania elektrozaworem na podstawie wartości temperatury wody wlotowej na wejściu do nagrzewnicy, termostat powinien być zamontowany szeregowo z elektrozaworem. W ten sposób, po osiągnięciu temepratury zadanej, elektrozawór zostanie zamknięty,

Zanik zasilania

Regulator CE-5AW-IR wyposażony został w pamięć - w przypadku zaniku zasilania wybrana prędkość zostajezapamiętana, co elieminuje konieczność ponownej nastawy po powrocie zasilania.Odpowiedni przełącznik załączający lub wyłączający tę funkcję znajduje się wewnątrz sterownika.

Styk bezpotencjałowy

Sterownik wyposażony jest dodatkowo w styk bezpotencjałowy, do zdalnego sterowania typu ON/OFF (załącz/wyłącz).Najczęstsze wykorzystanie to podłączenie wyłącznika krańcowego, czujników (temperatury, ciśnienia, ruchu), alarmu pożarowego lub BMS.

Uwagi dodatkowe

Dla bezpieczeństwa zaleca się wyłączanie kurtyny wyłącznie poprzez dostarczony sterownik - nigdy poprzez wyłączeniegłównego zasilania.
Kategoria: Automatyka - sterowanie i regulacja Sterowniki i siłowniki
Wyświetleń: 33