Symbol
VERCCO33010

Właściwości i wykonanie

Regulator CE-5AW-IR służy do 5 stopniowej regulacji prędkości obrotowej (wydajności powietrza) wentylatorów oraz 3 stopniowej regulacji mocy grzewczej kurtyny powietrznej.Ze względów bezpieczeństwa moc grzania ograniczona jest prędkością wentylatora, według zależności:

wybrana prędkość V1 - maks. możliwy stopień grzania: I - 1/3 mocy całkowitej

wybrana prędkość V2 - maks. możliwy stopień grzania: II - 2/3 mocy całkowitej

wybrana prędkość V3 - maks. możliwy stopień grzania: II - 2/3 mocy całkowitej

wybrana prędkość V4 - maks. możliwy stopień grzania: III (I+II) - moc całkowita

wybrana prędkość V5 - maks. możliwy stopień grzania: III (I+II) - moc całkowita

Termostat opóźniający

Sterownik CE-5AW-IR posiada wbudowany termostat opóźniający, ustawiony na temperaturę 50oC.Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia umożliwia uniknięcie wewnętrznych uszkodzeń na skutek przegrzania po wyłączeniu kurtyny powietrznej. Z powodu bezwładności cieplnej nagrzewnica oddaje wówczas ciepło jeszcze przez kilka minut. Jeśli termostat opóźniający zarejestruje wartość powyżej 50oC sterownik automatycznie utrzymuje pracę wentylatora lub ponownie go załącza. W chwili obniżenia temperatury wewnątrz urządzenia poniżej 50oC wentylator zatrzymuje się automatycznie.Utrzymywanie pracy wentylatora po wyłączeniu urządzenia sygnalizowane jest migającą zieloną diodą.

Termostat bezpieczeństwa

Regulator CE-5AW-IR wyposażony jest w termostat bezpieczeństwa, który chroni urządzenie przez zewnętrznymi chwilowymi zaburzeniami, spowodowanymi np. nadmiernym zabrudzeniem kratki wlotowej na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń lub zbyt wysoką temperaturą powietrza zewnętrznego.Zapewnia również ochronę urządzenia w przypadku wewnętrznej usterki, np. uszkodzenia wentylatora.Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia wzrasta powyżej 60oC zwiększana jest prędkość wentylatorów kurtyny powietrzbeh aż do momentu spadku temperatury poniżej 50°C.Po osiągnięciu żądanej wartości temperaturynastępuje powrót do początkowych ustawień prędkości.Działanie awaryjne sygnalizowane jest migającą diodą.UWAGA! Jeśli tryb pracy awaryjnej włącza się zbyt często należy w pierwszej kolejności wyczyścić kratkę wlotową kurtyny.

Dodatkowy termostat bezpieczeństwa

Urządzenie posiada dodatkowy termostat bezpieczeństwa, na wypadek szczególnych sytuacji, w których pierwszy stopieńzabezpieczenia nie zadziała. Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia osiągnie wartość 80°C nagrzewnica elektrycznazostaje automatycznie zablokowana. Oznacza to poważną awarię i podzespoły kurtyny muszą zostać dokładnie sprawdzoneprzez serwis.Sytuacja ta nie jest sygnalizowana na regulatorze, jednak jest łatwa do wykrycia z powodu braku ogrzewaniastrugi powietrza.

Współpraca z termostatami pomieszczeniowymi

Regulator CE-5AW-IR umożliwiapodłączenie termostatu pomieszczeniowego analogowego (np. TA-1002) lub cyfrowego, umożliwiającego włączenie lub wyłączenie ogrzewania w zależności od zadanej temperatury.Takie rozwiązanie zalecane jest szczególnie w przypadku niewielkich, zamkniętych pomieszczeń, gdyż wprzeciwnym wypadku temperatura może wzrastać zbyt szybko.Regulator współpracuje również z zaawansowanym termostatem cyfrowym TD-NE, który w przeciwieństwie do standardowych termostatów może regulować moc cieplną i wydajność powietrza, w zależności od wybranej temperatury.Termostat ten posiada też dodatkowe funkcje.

Zanik zasilania

Regulator CE-5AW-IR wyposażony został w pamięć - w przypadku zaniku zasilania wybrana prędkość zostajezapamiętana, co elieminuje konieczność ponownej nastawy po powrocie zasilania.Odpowiedni przełącznik załączający lub wyłączający tę funkcję znajduje się wewnątrz sterownika.

Styk bezpotencjałowy

Sterownik wyposażony jest dodatkowo w styk bezpotencjałowy, do zdalnego sterowania typu ON/OFF (załącz/wyłącz).Najczęstsze wykorzystanie to podłączenie wyłącznika krańcowego, czujników (temperatury, ciśnienia, ruchu), alarmu pożarowego lub BMS.

Uwagi dodatkowe

Dla bezpieczeństwa zaleca się wyłączanie kurtyny wyłącznie poprzez dostarczony sterownik - nigdy poprzez wyłączeniegłównego zasilania.
Kategoria: Automatyka - sterowanie i regulacja Sterowniki i siłowniki
Wyświetleń: 50