Działanie suszących wież rozpyłowych podlega sezonowym zmianom. W lecie, gdy poziom wilgoci w powietrzu jest wysoki, warunki działania są mniej korzystne niż w zimie, gdy zawartość pary wodnej w powietrzu jest niska. W warunkach wysokiej wilgotności proszek wykazuje wyższą lepkość, co wydłuża okresy przestoju.


W procesie suszenia rozpyłowego dąży się do uzyskania stabilności produkcji oraz stałej jakości produktu. Aby to osiągnąć, konieczne jest ustabilizowanie wszystkich parametrów całej operacji. Do tej pory jednak zawartość wilgoci w pobieranym powietrzu była parametrem tylko trudno poddającym się kontroli.

Rozwiązanie

Osuszanie pobieranego powietrza zapewnia możliwość utrzymania tego samego poziomu zawartości wilgoci przez cały rok, co daje stabilne warunki na wejściu i zapewnia stałą jakość i wyższą wydajność całego procesu suszenia rozpyłowego. Firma Munters zaprojektowała całą gamę specjalnych osuszaczy o wysokiej wydajności, które pozwalają osiągnąć taki wynik. Osuszacze firmy Munters precyzyjnie kontrolują zawartość wilgoci w pobieranym powietrzu, co daje następujące korzyści podczas procesu suszenia rozpyłowego:
 Stały poziom produkcji przez cały rok, ponieważ warunki zewnętrzne nie mają na niego wpływu. Oznacza to, że nie występuje już konieczność wstrzymywania produkcji w lecie z powodu warunków pogodowych.
 Stabilne warunki produkcji pomagają operatorom w pracy, ponieważ ograniczają potrzebę częstego regulowania parametrów.
 Stabilne warunki suszenia oznaczają niezmienną jakość proszku.
 Suche powietrze na wejściu umożliwia podwyższenie ilości produktu uzyskiwanego w procesie.
 Mniejsza ilość proszku przyklejonego do ścian wieży rozpyłowej oznacza mniejsze zużycie wody i krótszy czas czyszczenia.Nowy rotor suszący GTR firmy Munters
umożliwia osiągnięcie dużej wydajności osuszania, tj. uzyskanie powietrza technologicznego o niskiej wilgotności w jednym tylko kroku, co eliminuje potrzebę chłodzenia wstępnego.
W wielu gałęziach przemysłu suszenie opiera się na konwencjonalnej metodzie podgrzewania i odprowadzania, która ma jedną poważną wadę: proces suszenia ma wpływ na jakość ze względu na sezonową zmienność warunków atmosferycznych.
Dzięki nowej technologii GTR firmy Munters w zastosowaniach do takich procesów, jak suszenie rozpyłowe możliwe jest zredukowanie poziomu wilgotności bezwzględnej w powietrzu przy jednoczesnym podwyższeniu temperatury powietrza technologicznego.
System firmy Munters ma szereg zalet. Wilgoć w pobieranym powietrzu pochłaniana jest przez rotor osuszający. Umożliwia to kontrolę poziomu wilgoci zawartej w powietrzu wychodzącym z systemu osuszania. Ponieważ jest to proces egzotermiczny, różnica temperatur zależy od ilości usuwanej wilgoci, ale może osiągnąć wartość do 50°C, co oznacza, że element grzejny jednostki wykorzystywanej do suszenia rozpyłowego wykonuje mniejszą pracę, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę powietrza pobieranego do komory. Technologia GTR firmy Munters oznacza mniejsze zuzycie kosztownej energii oraz niższą emisję CO2. Dzięki technologii GTR firmy Munters można osiągnąć oszczędność energii rzędu 15-20%, przy zwiększeniu produkcji o 15-20%.
Przy średnich warunkach letnich w Europie, powietrze pobierane z zewnątrz wprowadza ogromne ilości wody do wieży rozpyłowej. Dla przykładu weźmy warunki, w których temperatura zewnętrzna wynosi 25°C, wilgotność względna 61% = > 12g/kg a przepływ powietrza wynosi 100 000 kg/godz. W takich warunkach 1200 l wody wprowadzanych jest w ciągu godziny do wieży rozpyłowej.
Wykorzystanie rotora GTR firmy Munters zapewnia znacznie wyższą wydajność. Przy temperaturze zewnętrznej 25°C, wilgotności względnej 61% (12g/kg), przepuszczenie powietrza przez system Munters daje powietrze technologiczne o temperaturze 64°C i zawartości wody rzędu 2,0 g/kg, co przy przepływie 100 000 kg/h daje tylko 200 l wody wprowadzanej do wieży rozpyłowej w ciągu godziny. Oznacza to 1000 l wody mniej na godzinę!
Wprowadzenie do wieży 1000 l wody mniej w ciągu godziny i ograniczenie ilości zawiesiny o 55% oznacza zwiększenie produkcji o 29 ton dodatkowego proszku tylko w ciągu jednego dnia w sezonie letnim.
System Munters został wykorzystany z powodzeniem w wielu zakładach wykorzystujących suszenie rozpyłowe na całym świecie. Wśród klientów znajdujemy:
- Lesaffre
- Sofivo
- Aromes de Bretagne
- Lactalis
- Roche Vitamines
- Bionov
- Nestle