W publikacji omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/31.03.2011 r. dla dziesięciu miast. Podano w tabeli liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla tych miast Polski w sezonach grzewczych dla lat 2006-2010.

Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych
Przedstawiono przebieg skumulowanej liczby stopniodni grzania w Warszawie Okęciu w sezonach grzewczych od 2004/2005 do 2010/31.03.2011. Dokonano analizy wzrostu zużycia paliw na ogrzewanie budynków dla sezonów grzewczych po najcieplejszym sezonie w latach 2006/2007 r. w tym dla okresu od 1 września 2010 r. do 31 marca 2011 r. dla 18 miast Polski.

Więcej w załączniku

Autor: Józef Dopke
jozefdopke@wp.pl

Źródło: ''