Rynek energii zależy mocno od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Analiza korelacji zużycia energii elektrycznej, oleju opałowego lub gazu ziemnego względem liczby stopniodni grzania daje odpowiedź czy prognozowanie zużycia tych paliw z liczby stopniodni grzania będzie skuteczne.

Mgr inż. Józef Dopke - Kierownik Laboratorium Zakładowego, APATOR METRIX S. A. 83-100
Tczew, ul. Piaskowa 3, jozefdopke@wp.pl

Długoterminowe prognozowanie popytu na gaz obejmuje prognozowanie roczne w okresie od 5 do 10 lat naprzód. Służy do zrozumienia trendów zużycia gazu przez różne grupy konsumentów, planowania długoterminowych zakupów gazu i ich optymalizacji, prognozowania szczytowego obciążenia i przesyłu. Zagadnienia przedstawione w artykule dotyczą długoterminowego prognozowania popytu. Dalej przedstawiona będzie analiza trendów zużycia gazu ziemnego przez odbiorców domowych i komercyjnych wybranych stanów USA.

Treść całej publikacji: Zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych skorygowane o wpływ klimatu