Tematem przewodnim najbliższej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, które odbędą się w dniach 19-22 stycznia 2010 w Poznaniu, będzie „Zrównoważone budownictwo”.
Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień we wszystkich dziedzinach działalności człowieka i funkcjonowania gospodarki. Odpowiedzią na tę tendencję będzie hasło przewodnie przyszłorocznej, dziewiętnastej edycji targów BUDMA: „Zrównoważone budownictwo – ekonomia, ekologia, człowiek”. W tym samym czasie na terenie poznańskich targów odbędą się również Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ oraz Centrum Budownictwa Sportowego – Sport, Rekreacja, Wellness & SPA.

Zrównoważone budownictwo

„Zrównoważone budownictwo” to świadome kierowanie się zasadami ekonomii, ekologii i ergonomii w budownictwie, mające na celu optymalizację sprawności energetycznej budynku, zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu i funkcjonalności użytkowej oraz zminimalizowanie skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Istotne przy tym jest wykorzystanie zrównoważonych materiałów tj. surowców bezpiecznych i przyjaznych zarówno dla środowiska, jak i człowieka, których zadaniem jest redukcja hałasu, zakłóceń i odpadów. Ponadto materiały muszą być biodegradowalne lub nadawać się do ponownego wykorzystania po rozbiórce.

Komplementarna oferta

Podczas najbliższej Budmy rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego uzupełnione zostaną o ofertę obejmującą pozostałe sektory budownictwa. Ekspozycja będzie podzielona na następujące segmenty:
- Budownictwo mieszkaniowe, infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej – fundamenty, ściany, izolacje, okna, drzwi, dachy, drewno, kamień, chemia, narzędzia
- Budownictwo przemysłowe – posadzki, konstrukcje stalowe, hale
- Budownictwo drogowe – projektowanie, geotechnika, kruszywa, nawierzchnie, infrastruktura drogowa

Wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy

Poznańskie targi budowlane to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych. To również atrakcyjny program wydarzeń stanowiących cenne źródło wiedzy o najnowszych technologiach i trendach w sektorze budowlanym. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają do udziału w seminariach, konferencjach i wydarzeniach specjalnych w ramach Dnia Inżyniera Budownictwa, Dnia Architektury, Dnia Urbanisty, Dnia Dekarza. Na szczególną uwagę zasługują również: projekt BudShow – budowa modelowego domu, prezentacja ofert firm prezentujących rozwiązania dla budownictwa pasywnego oraz Wioska Domów Drewnianych.
Więcej informacji: www.budma.pl