Wnioski z badań przeprowadzonych przez PBS DGA

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PBS DGA, poziom wiedzy, jaką dysponuje przeciętny dorosły Polak w zakresie źródeł energii odnawialnych i możliwości ich wykorzystania jest bardzo niski. Aż 43,2% osób zapytanych o źródła energii odnawialnych nie potrafiło wskazać żadnego z nich. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Junkersa, w czerwcu, na próbie 1067 Polaków.

Tylko 42,6% badanych wymieniło energię słoneczną, a jeszcze mniej ankietowanych zwróciło uwagę na energię pozyskiwaną z wiatru, tak popularną na Zachodzie. Takie wyniki wskazują na duże braki w elementarnej wiedzy o środowisku naturalnym oraz możliwościach, jakie nam stwarza.


Aż 43,2% badanych nie potrafiło podać żadnego źródła energii odnawialnej - “Fot.: Junkers”

W odpowiedziach spontanicznych prawie 20% badanych nie była w stanie wymienić żadnej korzyści wynikającej ze stosowania odnawialnych źródeł energii. W odpowiedziach (wspomaganych) dotyczących korzyści, jakie wiążą się z odnawialnymi źródłami energii, pojawiały się głównie: ochrona środowiska naturalnego (86%) oraz oszczędności w użytkowaniu energii (70,10%).

Świadomość zalet korzystania ze źródeł energii odnawialnej nie jest na tyle silna by przełożyć się na chęć zakupu urządzeń zasilanych taką energią. Spośród przebadanych osób mieszkających w domach jednorodzinnych zaledwie 0,3% zainwestowało do tej pory w urządzenia zasilane energią odnawialną. Aż 61% uważa, że urządzenia zasilane energią odnawialną, to zbyt droga inwestycja, pomimo, że ponad 70% ankietowanych dostrzegła wcześniej korzyści płynące z energii odnawialnej w postaci oszczędności.


Bez pomocy ankietera prawie 20% badanych nie potrafiło wymienić żadnych zalet energii odnawialnych. W wyniku pytań dodatkowych Polacy, jako korzyści wymieniają w większości (86%) ochronę środowiska oraz oszczędności w użytkowaniu energii - “Fot.: Junkers”

Biorąc pod uwagę takie swoiste sprzeczności w uzyskanych wynikach, należy podkreślić, iż mogą one wynikać z niewiedzy w zakresie prawdziwych kosztów, z jakimi wiąże się użytkowanie urządzeń zasilanych energią odnawialną. Zakup tych urządzeń może wydawać się kosztowny, jednak w perspektywie długoterminowego użytkowania koszty te są niskie, ponieważ sama energia odnawialna nic nie kosztuje. Należy dodać, że 11% badanych wskazało na „zbyt duże koszty eksploatacji” tych urządzeń, co również może wynikać z niedoinformowania. 26% badanych w ogóle nie słyszało o urządzeniach zasilanych taką energią.


61% badanych, mieszkających w domach jednorodzinnych uważa, że inwestowanie w urządzenia zasilane energią odnawialną jest zbyt kosztowne. 26% nigdy nie słyszało o takich urządzeniach - “Fot.: Junkers”

Spośród mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zamierzają w ciągu dwóch najbliższych lat zakupić urządzenie zasilane energią odnawialną ponad połowa wybrałaby kolektory słoneczne wraz z kotłem.


Zaledwie 0,3% osób jest posiadaczem urządzenia zasilanego energią odnawialną. Tylko 4,1% badanych wyraziło chęć zakupu takiego urządzenia. Decydując się na zakup ponad połowa wybrałaby kolektor słoneczny wraz z kotłem - “Fot.: Junkers”

Informacje dodatkowe

Badanie przeprowadził PBS DGA w dniach 22-25.06.2007 roku na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków. Ankietowani pochodzą z przedziału wiekowego plus 15 lat, z czego kobiety stanowiły 60%, natomiast mężczyźni - 40% badanych. Najwięcej badanych osób pochodziło z grupy wiekowej 40 – 59 lat (37%), podczas gdy najmniej liczną grupa byli ankietowani w wieku 15-17 lat (2,8%).

Zdecydowaną większość wśród odpowiadających stanowiły osoby z wykształceniem średnim (37%), dużo mniej osób posiada wykształcenie zawodowe (25%) oraz podstawowe (22%), a 15% wykształcenie wyższe. Interpretując pod kątem przynależności do grupy społecznej, największą taka grupą byli robotnicy wykwalifikowani, którzy stanowili 27%, następnie pracownicy umysłowi 21% oraz osoby zajmujące się szeroko pojętym handlem - 12%. 33% ankietowanych pochodzi z terenów wiejskich, 25% - dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców), a 23% to mieszkańcy małych miast (poniżej 50 tys. mieszkańców).

PBS DGA, założona w 1990 roku, to jedna z najstarszych agencji badawczych działających na polskim rynku (dawniej Pracownia Badań społecznych). PBS DGA jest założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) – której najważniejszą inicjatywą jest Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. W 2002 roku PBS zdobył IMPACTORA w kategorii Najlepszy Instytut Badawczy, nagrodę przyznawaną przez przemysł reklamowy. Firma cieszy się uznaniem tak polskich jak i zagranicznych mediów.

Dział Techniki Grzewczej firmy Bosch konstruuje, produkuje i dystrybuuje wysokiej jakości urządzenia grzewcze takie jak przepływowe gazowe podgrzewacze wody, wiszące i stojące kotły c.o., kotły kondensacyjne, pompy ciepła, zestawy solarne oraz całą gamę wyposażenia do wymienionych urządzeń. Obecnie Dział Techniki Grzewczej Bosch skupia 14 silnych marek o długoletniej tradycji, które są reprezentowane w 185 krajach na całym świecie. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w 5 państwach Europy oraz w Chinach.

W Polsce Junkers jako dział branżowy firmy Robert Bosch Sp. z o.o. jest obecny od 1992 roku. Oferta handlowa Junkersa na polskim rynku składa się z kilku podstawowych grup produktów: gazowych podgrzewaczy przepływowych, gazowych kotłów grzewczych: konwencjonalnych oraz kondensacyjnych; z zamkniętą i otwartą komorą spalania, jedno- i dwufunkcyjnych; gazowych kotłów stojących oraz zasobników c.w.u. do współpracy z kotłami grzewczymi oraz kotły na paliwa stałe. Wszystkie gazowe urządzenia marki Junkers objęte są 3-letnim okresem gwarancji.

Więcej informacji: www.junkers.pl