Premier Leszek Miller oświadczył, iż nie zostanie podwyższona stawka podatku VAT w budownictwie z 7 do 22%! Rząd wprowadził 7%-owe obciążenie VAT'em mieszkań kupowanych u deweloperów. Decyzja rządu o odłożeniu podwyżki stawek VAT w budownictwie z obecnych 7 do 22% na pewno ucieszy każdego, kto myśli o własnym dachu nad głową. Nie wspominając całej branży budowlanej, która i bez tej podwyżki przeżywa trudne chwile. Oficjalnym powodem rezygnacji z podwyżki są przewidywane kłopoty z organizacją zwrotu inwestorom indywidualnym różnicy miedzy obecną i nową stawką VAT.

Przypomnijmy, że obecnie stawka VAT na materiały budowlane wynosi 7%, a w przypadku mieszkań równa jest 0%. Wprowadzenie wyższej stawki miało załatać dziurę budżetową. Rząd tym sposobem chciał zyskać około 1,3 mld zł.
Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu w ww. sprawie:
"Na wniosek ministra finansów Rada Ministrów zrezygnowała z propozycji podwyższenia stawki podatku VAT (z 7 do 22 procent) na materiały i usługi budowlane, a także na sprzedaż mieszkań i domów mieszkalnych. Propozycja rządu dotycząca podwyżki podatku VAT na materiały i usługi budowlane od początku związana była z zasadą zwrotu osobom fizycznym i prawnym niektórych wydatków ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe.
Założenie, które przyjmował rząd było czytelne - podwyżka stawki VAT na materiały i usługi budowlane nie może spowodować wzrostu cen i zmniejszenia dostępności mieszkań dla obywateli. W toku prac legislacyjnych ugruntowała się jednak obawa, że skuteczna realizacja tego założenia będzie niezwykle skomplikowana i może stworzyć ryzyko nieporozumień między podatnikiem a fiskusem, a nawet nadużyć. Dlatego rząd zdecydował, że stawka podatku VAT na materiały i usługi budowlane pozostanie na niezmienionym poziomie.
W związku z powyższym, odpowiednio zmieniono projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym stał się bezprzedmiotowy."