Iglotech Partner to punkty handlowe oparte na pełnej współpracy i partnerstwie zarówno w wymiarze handlowym jak i technicznym.


Iglotech Partner to punkty handlowe oparte na pełnej współpracy i partnerstwie zarówno w wymiarze handlowym jak i technicznym.
Czym się różni projekt Iglotech Partner od oddziału Iglotech?
Jest to niezależna działalność handlowa partnera Iglotech, który na podstawie umowy bilateralnej zobowiązuje się do sprzedaży towarów Iglotech we własnym lokalu. Koszty związane z prowadzeniem punktu handlowago ponosi partner natomiast Iglotech udziela pełnego wsparcia technologicznego oferując dostęp do swoich towarów, szkoleń czy marketingu. Iglotech Partner oferuje towary na identycznych warunkach jak każdy oddział Iglotechu. Jednocześnie Iglotech ustala z partnerem indywidualną wyłączność terytorialną, zobowiązując się do nieotwierania kolejnych oddziałów i punktów franczyzowych na terenie objętym umową.
Kto może zostać Iglotech Partnerem?
Najważniejszym priorytemem jest położenie geograficzne - Iglotech nie otwiera punktów w miastach, w których posiada swoje oddziały, a są to: Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Poznań i Kwidzyn (centrala). Celem projektu jest być bliżej naszych klientów!
Partnerem może zostać firma, która prowadzi działalność w branży HVACR, ma doświadczenie w tym biznesie, najlepiej handlowe. Partnerem Iglotech może też być firma, która chciałyby wzmocnić swoją obecność w branży HVACR, a obecnie funkcjonuje w branży pokrewnej.
Iglotech Partner to układ biznesowy
znacznie mocniejszy od punktu serwisowego czy umowy dealerskiej oparty na ścisłej współpracy i obopólnych korzyściach. Szczegóły Projektu omawiane są na indywidualnych spotkaniach z Iglotech.
Jak zostać Partnerem Iglotech
Wszystkie osoby chcące przyłączyć się do projektu proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z panem Juliuszem Piaseckim Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Systemami Jakości Iglotech:
tel. 55 645 73 15
kom. 691 736 450
fax 55 645 73 28
e-mail: juliusz.piasecki@iglotech.com.pl
Pierwszy punkt handlowy - w Słupsku
został uroczyście otwarty dnia 12 października br. w siedzibie firmy Instal, która zajmuje się techniką grzewczą, techniką sanitarną, wentylacją, klimatyzacją, usługami instalatorskimi oraz jest hurtownią instalacji sanitarnych i grzewczych. >>więcej