Rozpoczęła się VI edycja Konkursu Orły Polskiego Budownictwa.

Zostań Orłem Budownictwa!
Konkurs Budowlany - ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2012
Ogólnopolski Konkurs Budowlany Orły Polskiego Budownictwa pod Patronatem Ministerstwa Infrastruktury organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług i Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisał się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym.

Głównym celem konkursu, jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania. Serdecznie zapraszamy do rywalizacji w Konkursie, która będzie dla Państwa przedsiębiorstwa niewątpliwie doskonałym sposobem ugruntowania renomy i kształtowania pozytywnego wizerunku, a zdobyty Orzeł Polskiego Budownictwa potwierdzi nie tylko jakość produktów i usług, ale również umocni prestiż i zwiększy zaufanie w oczach Klientów.

"Orzeł Polskiego Budownictwa 2012" – to nie tylko docenienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, determinacji i codziennego wysiłku pracowników, ale przede wszystkich to nagroda za uczciwość, rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową.

Zapraszamy do udziału!!!
Dokumenty i ankiety konkursowe do pobrania na stronie www.orlybudownictwa.pl

Kontakt: biuro Konkursu tel. 22 609 18 10 lub sekretariat@orlybudownictwa.pl


Źródło: Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.