Firma Ekoklimax-Projekt rozpoczyna cykl szkoleń Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS), upoważniających do montażu, rozruchu, serwisu i napraw produktów Ekoklimax-Projekt.

Zostań Autoryzowanym Partnerem Ekoklimax-Projekt
Od 19 września 2012 roku firma Ekoklimax-Projekt Sp.J. rozpoczyna cykl szkoleń z zakresu APS (Autoryzowanego Partnera Serwisowego).

Ekoklimax-Projekt Sp.J. Zbigniew Chilewski, Jacek Czerwiński z siedzibą w Bydgoszczy jest producentem central wentylacyjnych oraz innych urządzeń wentylacyjnych marki EKOZEFIR.
Celem szkoleń jest uzyskanie Certyfikatu APS będącego potwierdzeniem autoryzacji Ekoklimax-Projekt przyznanej Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu do montażu, rozruchu, serwisu i napraw produktów producenta.

Terminy szkoleń
Jednodniowe szkolenia odbywać się będą raz w tygodniu, w środę, w godzinach od 9:00 do 15:30, w niżej wymienionych terminach:
wrzesień 2012: 19, 26;
październik 2012: 3, 10, 17, 24, 31;
listopad 2012: 7, 14
.

Miejsce szkoleń
Miejscem szkolenia jest siedziba firmy: Bydgoszcz, ul Podolska 13.

Informacje organizacyjne
Szkolenia ASP Ekoklimax-Projekt są odpłatne. Odpłatność za udział w szkoleniu 1 osoby to 149,00 zł netto. Koszt szkolenia dla drugiego przedstawiciela tego samego uczestnika wynosi 1,00 zł.

Do pobrania: >>formularz zgłoszenia na szkolenie lub faxem: 52 321 24 53 wewn.15.
O przyjęciu na szkolenie w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator dopuszcza możliwość dokonania szkolenia w wybranym oddziale firm partnerskich na terenie kraju, pod warunkiem zgłoszenia z danego regionu minimum 10 osób.

Szczegółowe informacje oraz warunki korzystania z certyfikatu ASP Ekoklimax-Projekt - podane są w regulaminie szkolenia (pdf)
.

Źródło: Ekoklimax-Projekt Sp. z o.o.