Przygotowywana nowelizacja wprowadza kilka zmian istotnych dla środowiska inżynierów budowlanych. Przede wszystkim zmianie ulec mają wymagane warunki do uzyskania uprawnień budowlanych.

Obecnie uprawnienia budowlane uzyskiwać mogą zarówno osoby legitymujące się wykształceniem wyższym odpowiednim lub pokrewnym, jak i osoby z odpowiednim średnim wykształceniem technicznym. Przy czym możliwy do uzyskania zakres uprawnień zależy od rodzaju wykształcenia. I tak, uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym uzyskiwać mogą osoby z wykształceniem wyższym odpowiednim, a uprawnienia ograniczone osoby z wykształceniem wyższym pokrewnym lub odpowiednim średnim wykształceniem technicznym. Nie ma znaczenia natomiast czy ukończone studia były studiami zawodowymi czy też magisterskimi.


Co ma według projektu ulec zmianie?
W projekcie zawarto zmianę, która umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w zakresie nieograniczonym jedynie osobom o kierunkowym wykształceniu wyższym posiadającym tytuł magistra. Uprawnienia w stopniu ograniczonym uzyskać będą mogły osoby posiadające wyższe zawodowe wykształcenie o kierunku odpowiednim lub wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pokrewnym. Zamknięto więc drogę do uprawnień osobom z wykształceniem średnim technicznym oraz osobom posiadającym tytuł inżyniera na kierunku pokrewnym.
Jak donosi Gazeta Prawna ta propozycja zmiany wywołała ożywione wystąpienia klubów parlamentarnych:
„Poseł Stanisław Żmijan (PO) zwrócił uwagę na to, że pozbawienie możliwości zdobywania tych uprawnień techników niektórych specjalności, np. mostowców i drogowców, byłoby przedwczesne, ponieważ przez 8 lat aż do 2002 r. byli pozbawieni możliwości zdobywania tych uprawnień. Zdaniem poseł Barbary Blidy (niezrz.), proponowane rozwiązania krzywdzą techników budowlanych, którzy niejednokrotnie mają większą wiedzę fachową niż inżynierowie po liceach. Takimi przepisami - jej zdaniem - doprowadzi się do likwidacji zawodu, który w Polsce i w Unii Europejskiej był zawsze szanowany.”
Inną proponowaną zmianą jest złagodzenie warunków do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W projekcie zmian do ustawy, w przypadkach szczególnych istniałaby możliwość odstąpienia od wymogu posiadania przez osobę wykształcenia wyższego i uprawnień budowlanych. Oznacza to, że osoba z wykształceniem średnim mogłaby być rzeczoznawcą, nie miałaby natomiast możliwości uzyskania uprawnień budowlanych.
Oczywiście powyższe zmiany dotyczyć miałyby tylko osób, które jeszcze nie uzyskały uprawnień budowlanych.
Z innych propozycji zmian dotyczących branży instalacji sanitarnych warto odnotować:
• dodanie definicji pojęcia przebudowa,
• bez pozwolenia na budowę można będzie wykonywać wszystkie przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, a nie jak dotychczas tylko do budynków. Przyłącza te można będzie wykonywać na podstawie zgłoszenia lub bez na podstawie przepisów Prawa Energetycznego po wykonaniu planu sytuacyjnego,
• bez pozwolenia na budowę, a jedynie za zgłoszeniem, można będzie wykonywać wymianę instalacji gazowych, z wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków, gdzie nadal wszystkie prace będą wymagały pozwolenia,
• za zgłoszeniem przeprowadzać się będzie przebudowę i remont sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych niezależnie od tego czy prowadzone będą po dotychczasowych trasach czy też nie,
• wprowadzono zapis, który mówi że montaż wolnostojących kolektorów słonecznych odbywać się ma na podstawie zgłoszenia,
• inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie będzie musiał dołączyć potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
W przypadku uchwalenia proponowanej zmiany do ustawy, nowe warunki uzyskiwania uprawnień budowlanych obowiązywać będą od 1 stycznia 2006 roku, pozostałe zmiany po 30 dniach od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw.
Odbyło się już drugie czytanie projektu zmian do ustawy Prawo Budowlane. Projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.
Przypominamy że projekt zmian w sposobie przyznawania uprawnień budowlanych został zgłoszony przez Izbę Architektów. Wspólne stanowisko w tej sprawie zostało podjęte na spotkaniu w dniu 2 lutego 2005 r. w siedzibie GUNB. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Minister Andrzej Bratkowski (MI), Minister Roman Dziwiński (GINB), Prezes Zbigniew Grabowski (IIB), Prezes Tomasz Taczewski (IA) i Jerzy Szczepanik – Dzikowski (IA).
Pełny tekst proponowanej zmiany do ustawy Prawo Budowlane można pobrać w postaci pliku pdf ze strony www.orka.sejm.gov.pl po kliknięciu na link Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komentarze

 • I tak jest ze wszystkim w tym kraju.

  Nie rozumiem dlaczego szanowni architekci zaproponowali rozwiązania także dla instalatorów odnośnie uprawnień.
  Przecież mogli zaproponować do ustawy rozwiązania tylko dla siebie skoro im magister do projektowania czy kierownia budową jest potrzebny.
  Tacy ludzie jak grupa inicjatorów powinna stanąć przed Trybunałem Stanu albo jeszcze liepiej przed sądem wojennym!!!
  Tragedia.Działanie na szkodę kraju.E co tam normalnie tragowica.Egoizm szczytowy.
  No ale jak ktoś jest cienki w zawodzie to musi się bronić przed zdolnymi i młodymi napierającymi na rynek.Może w końcu ktoś ujarzmi tę beznadzieję!!!

 • Uprawnienia

  A co z osobami , które ukończyły studia magisterskie niekierunkowe a ukończyły studia podyplomowe o kierunku klimatyzacja , wentylacja i w tej branży pracują od lat ?

 • a co z mechanikami

  Jesli są to studia na wydziale mechanicznym to uprawnień budowlanych nie dostaną - to chyba logiczne? Wydział mechaniczny powinien kształcić konstruktorów urzadzeń a nie projektantów instalacji, niestety nasze uczelnie zdaja się tego nie zauważać. Dziwne jest też to, że uczelnie mechaniczne kształcą projektantów instalacji, nie informując w swoich folderach o tym ze po takich studiach nie dostanie się uprawnień budowlanych potrzebnych min. do projektowania. Dla mnie to swego rodzaju nieuczciwość, ale moze inni mają inne zdanie na ten temat.

 • Uprawnienia

  Jest to typowe lobbownie środowiska zawodowego architektów. Jako praktyk z 30 letnim stażem w budownictwie strwierdzam że prawdą jest iż bardzo wielu techników przewyższa wiedzą fachową i umiejętnościami dzisiejszych inżynirów po studiach wieczorowych i tych po liceach i krzywdzące było by pozbawoać zdolnych techników możliwości uzyskania uprawnień
  budowlanych.

 • Uprawnienia

  Pozbawienie Technikow mozliwosci zdobywania uprawnien budowlanych to zly pomysl. Nikt nie mysli o tym ze to tylko pogorszy stan naszego budownictwa. Technikom nie bedzie zalezalo na rozwoju swoich kwalifikacjii bo i po co, a moze wplynac takze na BHP na budowach. Pracuje zagranica jestem po Technikum Budowlanym w polsce nie znalazlem pracy w zawodzie a mam prace za granica myslalem o tym by wrocic do Polski uzyskac uprawnienia ale widze ze tu gdzie teraz mieszkam mam duzo wieksze mozliwosci rozwoju moich kwalifikacji. Moj szef (project Manager) jest odpowiedzialny za 10milon euro kontrakt a zaczynal jako pomocnik budowlany, nie ma wyzszego wyksztalcenia tylko kursy mistrzowskie i dyplom w Project Managment. W polsce zamyka sie ludziom droge do rozwoju i sukcesu to pzrykre.