Kierownictwo firmy GEA Grasso Sp. z o.o. podjęło decyzję o skoncentrowaniu swojej aktywności na działalności, w której posiada najwyższe kompetencje, tj. dostarczaniu klientom końcowym rozwiązań w zakresie nowoczesnych przemysłowych urządzeń, systemów chłodniczych oraz ich serwisowaniu.
Konsekwencją tej decyzji jest zaprzestanie od 1 stycznia 2010 roku dystrybucji komponentów komercyjnych instalacji chłodniczych, w tym chłodnic powietrza naszej siostrzanej firmy GEA Kuba. Nowym generalnym dystrybutorem produktów GEA Kuba w Polsce została firma Termo Schiessl Sp. z o.o.
GEA Kuba GmbH będzie reprezentowana na polskim rynku przez biuro przedstawicielskie, którego zadaniem będzie obsługa techniczna i wsparcie marketingowo - handlowe generalnego dystrybutora oraz wybranych, kluczowych klientów z rynku polskiego.
W wyniku trójstronnych rozmów uzgodniono, że firma Termo Schiessl przejmie zapasy magazynowe GEA Grasso Sp. z o.o. oraz zaoferuje pracę kilku pracownikom Działu Komponentów, tak aby obsługa dotychczasowych klientów tego Działu przebiegała bez zakłóceń.
Restrukturyzacja Działu Komponentów została zaplanowana tak, aby wszyscy wieloletni pracownicy Działu znaleźli pracę w innych komórkach GEA Grasso, przedstawicielstwie GEA Kuba w Polsce oraz u nowego dystrybutora generalnego.
Jednocześnie GEA Grasso Sp. z o.o. informuje, że z dniem 31 grudnia 2009 roku przestanie pełnić rolę dystrybutora firm Bitzer Kuhlmaschinenbau GmbH oraz Tecumseh Europe SA.
Przedstawiciele Termo Schiessl skontaktują się w najbliższym czasie z naszymi dotychczasowymi klientami w celu omówienia warunków współpracy.