Informujemy o zmianach organizacyjnych w Krajowym Forum Chłodnictwa.

Zmiany organizacyjne w Krajowym Forum Chłodnictwa
Krajowe Forum Chłodnictwa informuje, że w ciągu ostatnich tygodni nastąpiły zmiany organizacyjne, które dotyczą:

zmiany siedziby KFCh, która obecnie mieści się:

Al. Jana Pawła II 23 lok. 206
00-854 Warszawa
tel. 22 653 85 99
fax 22 653 95 21


zmian personalnych:

Stanowisko dyrektora objęła Pani Dominika Ossowska-Burdek
Dane kontaktowe:
d.ossowska-burdek@kfch.pl, biuro@kfch.pl
tel. kom. 660 53 89 33
tel. 22 653 85 99
fax 22 653 95 21

Pan Michał Dobrzyński objął stanowisko Pełnomocnika Zarządu KFCh ds. Legislacji Ekologicznej.
Dane kontaktowe:
michal.dobrzynski@kfch.pl, biuro@kfch.pl
tel. kom. 660 53 98 26
tel. 22 653 85 99
fax 22 653 95 21

Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa